Alla utbildningsprogram

Kandidatprogrammet i psykologi

Kandidatprogrammet i psykologi
Nästa ansökan öppnar våren 2022.
 Omfattning och planerad längd
180 studiepoäng, 3 år
Examensnivå
Kandidat
Ansökningstid
Nästa ansökan öppnar våren 2022.
Språk
finska

Psykologin undersöker hur och varför människor känner, tänker och handlar

Psykologin undersöker hur och varför människor känner, tänker och handlar. Till det som undersöks hör bland annat känslor och tankar, individens utveckling från barn till vuxen, personligheten, hur man varseblir miljön genom olika sinnen, mental hälsa och hur psykologiska företeelser har sin grund i hjärnverksamheten och i neuropsykologiska mekanismer. Psykologin är mångvetenskaplig. Ämnet har gemensamma beröringspunkter med t.ex. medicinen, naturvetenskaperna, samhällsvetenskaperna, pedagogiken och de humanistiska vetenskaperna. Genom att välja bland de valfria studierna inom ämnet psykologi och genom valet av andra ämnen kan du inrikta dina studier på det delområde du önskar. Utbildningsprogrammet ger en grund för ett framtida yrke inom psykologin.

Läs mer

Observera att undervisningsspråket i programmet är finska. Du kan läsa mer om programmets innehåll på programmets finska sidor.

Sök till pro­gram­met

Ansökan till utbildningsprogrammet görs via Studieinfo.fi. Ansökningsblanketten är öppen endast under ansökningstiden. Ansökningstiderna varierar från program till program. Du hittar också ansökningskriterierna i Studieinfo.fi.

Ansökningsservicen

Har du frågor om ansökningen till Helsingfors universitet? Ansökningsservicen vid Helsingfors universitet hjälper dig i alla frågor som berör din ansökan.