Alla utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för provisorsexamen, farmaceut och provisor

Utbildningsprogrammet för provisorsexamen, farmaceut och provisor
Nästa ansökan öppnar våren 2022.
 Omfattning och planerad längd
180 + 120 studiepoäng, 3 + 2 år
Examensnivå
Magister
Ansökningstid
Nästa ansökan öppnar våren 2022.
Språk
finska
För att kunna söka till ett magisterprogram måste du ha avlagt lämplig kandidatexamen eller motsvarande utbildning.

ÄR DU IN­TRES­SE­RAD AV LÄ­KE­ME­DEL, HÄL­SA OCH VÄL­MÅ­EN­DE?

Studierna i farmaci ger dig mångsidiga kunskaper och färdigheter inom läkemedelsbranschen. Läkemedel kommer att användas och behövas också i framtiden, så branschen erbjuder utmärkta sysselsättningsmöjligheter.

I utbildningsprogrammet för provisorsexamen avlägger du först farmaceutexamen som är en lägre högskoleexamen (180 sp) och därefter provisorsexamen som är en högre högskoleexamen (120 sp).

Målet med examina i farmaci är att utbilda experter på farmaci för samtliga områden inom hälso- och sjukvården och ge förutsättningar för upprätthållande och utveckling av yrkeskompetensen. 

Sök till pro­gram­met

Ansökan till utbildningsprogrammet görs via Studieinfo.fi. Ansökningsblanketten är öppen endast under ansökningstiden. Ansökningstiderna varierar från program till program. Du hittar också ansökningskriterierna i Studieinfo.fi.

Ansökningsservicen

Har du frågor om ansökningen till Helsingfors universitet? Ansökningsservicen vid Helsingfors universitet hjälper dig i alla frågor som berör din ansökan.