Alla utbildningsprogram

Kandidatprogrammet i politik, medier och kommunikation

Kandidatprogrammet i politik, medier och kommunikation
Nästa ansökan öppnar våren 2022.
 Omfattning och planerad längd
180 studiepoäng, 3 år
Examensnivå
Kandidat
Ansökningstid
Nästa ansökan öppnar våren 2022.
Språk
finska

Är du intresserad av politik, medier och kommunikation?

Kandidatprogrammet ger dig grundläggande kunskaper om politologi och forskningen om organisationer, världspolitik och medier och kommunikation. Politologi och organisationsforskning undersöker makt och hur makt fördelas på individ-, grupp-, institutions- och strukturnivå i olika samhällen och i Europeiska unionen. Världspolitik undersöker internationell och global politik, och också sådana samhälleliga rum och relationer som överskrider de traditionella politiska samfundsgränserna. Ämnet medier och kommunikation undersöker en mångfald av kommunikationsrelaterade fenomen som en del av samhället, nationella och globala grupper och individers sociala nätverk.

Läs mer

Observera att undervisningsspråket i programmet är finska. Du kan läsa mer om programmets innehåll på programmets finska sidor.

Sök till pro­gram­met

Ansökan till utbildningsprogrammet görs via Studieinfo.fi. Ansökningsblanketten är öppen endast under ansökningstiden. Ansökningstiderna varierar från program till program. Du hittar också ansökningskriterierna i Studieinfo.fi.

Ansökningsservicen

Har du frågor om ansökningen till Helsingfors universitet? Ansökningsservicen vid Helsingfors universitet hjälper dig i alla frågor som berör din ansökan.