Suvi Pulkkinen

Suvi Pulkkinen

Suvi Pulkkinen arbetar som sakkunnig i utbildningspolitik vid Undervisningssektorns Fackorganisation (OAJ). Hennes jobb är att främja frågor som anses viktiga i undervisningsbranschen och tala för dem till politiker. En viktig del av detta är budgetpåverkan, alltså att försöka få mer resurser för fostran, utbildning och forskning. Till Pulkkinens uppgifter hör också att förbereda olika politiska ställningstaganden och att främja undervisningspolitiska frågor i kommunal- och riksdagsval.

– Det känns som att arbetet vid OAJ är ganska nära det som jag tänkte mig när jag sökte till universitetet. Jag sökte genast efter gymnasiet till olika pedagogiska utbildningar och det blev klasslärarutbildningen vid Helsingfors universitet.

I Pulkkinens arbete är det helt centralt att ha förståelse för lärarjobbet och undervisningssektorn samt hur politiken fungerar och vem som är vem i politiken. Goda kommunikationsfärdigheter är också viktiga för att lyckas i Pulkkinens jobb. Pedagogiken gav en väldigt god grund i allt detta.

– Redan då jag sökte in ville jag, helt anspråkslöst, förnya det finska skolsystemet och samtidigt lära mig förstå mänskligheten och samhället lite bättre. Hurdana medborgare fostrar skolan oss riktigt till, hurdant rum ger skolan åt barnens personlighet, uppväxt och mänsklighet?

Enligt Pulkkinen måste man också i hennes nuvarande jobb komma ihåg dessa synvinklar, även om arbetet och utvecklingen ofta sker i tryck från många olika håll. Redan under studierna i pedagogik förstod hon att det finns otaligt många olika åsikter om vad som är bra fostran och utbildning, men inget entydigt rätt svar. Ändå är det möjligt att kritiskt granska olika alternativ. Cynisk ska man ändå inte bli.

Pulkkinen anser att hennes mångsidiga erfarenhet i studentföreningar och universitetets administration också är mycket viktigt i hennes arbete. Hon hann under sin studietid vara ordförande för flera studentföreningar, studentrepresentant i universitets administration och medlem i styrelsen för Studentkåren vid Helsingfors universitet (HUS).

– Föreningsverksamheten lärde mig massor om hur man använder tid effektivt, vikten av samarbete, ansvar och tro på det, att man kan få till stånd ändringar bara man själv är aktiv. Alla dessa lärdomar har varit väldigt viktiga för min karriär. I föreningarna fick man mycket ansvar och vi gjorde också ganska krävande saker på amatörbasis. Det lärde mig mod och beredskap att ta emot nya utmaningar.

När Pulkkinen år 2012 inledde sina studier vid magisterprogrammet satt hon också med i HUS styrelse. Studentrörelsen lobbade då starkt för betydelsen av kostnadsfri utbildning, medan många instanser verkade utmana denna tanke. I denna tematik hittade Pulkkinen också sitt graduämne. Sin första arbetsplats i den egna branschen fick hon i början av år 2013, då stiftelsen Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiös (Otus) verksamhetsledare var på besök i HUS kontor och intresserade sig för Pulkkinens graduämne.

– Vi kom överens om att träffas och diskutera ämnet, och som resultat av det fick jag jobb som forskningsassistent. Till en början fick jag ett visstidskontrakt på deltid, men då arbetet gick bra och studierna framskred fick jag ett heltidskontrakt, nya arbetsuppgifter och en finare titel. Arbetet vid Otus och magisterstudierna stödde varandra otroligt bra, även om det inte gick att undvika vissa utmaningar med tidtabellerna.

Efter några år vid Otus kände Pulkkinen att det var dags att sikta på nya utmaningar. När OAJ annonserade om en ny tjänst, visste Pulkkinen genast att hon skulle ansöka om den. Arbetsuppgifterna har med tiden ändrat och kontraktet blivit en fastanställning. Samtidigt har olika förtroendeuppdrag kommit och gått, men Pulkkinen känner fortfarande att de är en viktig del av den egna karriärbanan och kompetensutvecklingen. År 2018 fungerar hon som HUS ordförande, medlem i styrelsen för Nylands distrikt vid Mannerheims barnskyddsförbund samt medlem i de grönas utbildningspolitiska arbetsgrupp.

Pulkkinens följande stora utmaning på jobbet är att förbereda sig på riksdagsvalet 2019. Skulle fostran och utbildning kunna bli valets största tema, eller är det igen sote och Nato som tar segern?

– Vad arbetslivet för med sig efter OAJ är fortfarande oklart för mig och jag vill vara öppen för alla möjligheter. Jag är intresserad av att vara nära politiken, för jag vill påverka hurdant det är att leva, bo och studera i framtidens Finland. Å andra sidan ser jag också många möjligheter till världsförbättrande i samhälleligt företagande. Vi får se vad det blir!

 

Suvi Pulkkinen utexaminerades som pedagogie magister år 2014. Som bäst arbetar hon som sakkunnig i utbildningspolitik vid Undervisningssektorns Fackorganisation (OAJ).