Laura Lampi

Laura Lampi, kuva Tomas Sjöblom

Efter gymnasiet ville Laura Lampi bli klasslärare. Hon fick ändå inte en studieplats på första försöket.

– Jag arbetade sedan som skolgångsbiträde i två år efter gymnasiet. Inspirerad av det bestämde jag mig för att söka till också andra pedagogiska utbildningar. Så kom jag in via reservplats vid specialpedagogiken och fick börja studera!

En av de viktigaste sakerna med specialpedagogiken, enligt Lampi, är att man med hjälp av forskning försöker komma ifrån skadliga stereotypier. Av sin egen utbildning i specialpedagogik har hon framför allt fått en öppen och mångsidig förståelse för inlärning och undervisning.

– Något som är väldigt viktigt är att precis alla – barn, unga och vuxna – har rätt att lära sig, och varje individ har sitt eget sätt att lära sig. Det finns inte ett endaste rätt sätt att lära sig eller undervisa.

Lampi utexaminerades som pedagogie magister på våren 2017. Snart efter det fick hon jobb som forskningsassistent vid Centret för utbildningsevaluering.

– Mitt arbete här vid centret innefattar lite allt möjligt. Jobbets omväxlande natur gör det intressant och på ett bra sätt utmanande. Utöver assisterande uppgifter har jag till exempel fått delta i skrivandet av olika forskningsrapporter och artiklar.

Viktiga egenskaper för forskningsarbete är enligt Lampi bland annat starkt självförtroende, ihärdighet och forskningsetik.

– Man måste lita på sig själv och sin förmåga att analysera information. När man börjar analysera information är det väldigt viktigt att ställa sig kritisk till hur informationen har producerats. Också då det gäller ens eget arbete.

Forskaren har också stort ansvar för hur vetenskap, forskning och bästa praxis utvecklas och utnyttjas i praktiken.

– Även om man ska ha gott självförtroende, måste man också alltid komma ihåg att de egna forskningsresultaten kan användas för att fatta beslut som i pedagogiken speciellt påverkar barn och unga. Där har forskaren nog ett ganska stor ansvar!

I Lampis framtidsplaner finns arbete som speciallärare samt doktorsexamen.

– Jag vill nog undervisa, men hinner jag säkert med lite senare. Forskning intresserar mig just nu mer, så jag planerar på att söka till doktorandstudier. Kanske redan i vår.

Lampis bästa minnen från studietiden är av studiekompisarna.

– Det första jag kommer att tänka på är studiekompisarna. Stödet som jag fick av dem tillsammans med alla diskussioner och funderingar hjälpte mig att utveckla mitt eget tänkande och mina kunskaper. Studiekompisarna var de som jag fick stöd av då jag behövde det, speciellt i början och då det kändes att arbetet med gradun stampade på ställe. Det bästa har varit att jag fått fantastiska vänner. Tillsammans med dem är det lätt att fundera på vart livet och karriären ska föra mig näst.

De sökande vill Lampi påminna om att man inte ska nedvärdera sig själv eller sitt kunnande.

– Man ska inte tro att man behöver vara någon supermänniska för att klara sig och ha framgång här. Viktigast är att man har intresse för att förstå saker och utveckla sig själv. Då stöter man på de finaste framgångarna och mest fascinerande möjligheterna.

Laura Lampi blev pedagogie magister i specialpedagogik våren 2017. Hon arbetar vid tidpunkten för intervjun, ett knappt år senare, som forskningsassistent med visstidsanställning vid Centret för utbildningsevaluering. Hennes framtidsplaner innehåller doktorandstudier och arbete som speciallärare.