Anneli Rantamäki

Anneli Rantamäki, foto Pette Rissanen

Efter gymnasiet visste jag inte riktigt vad jag skulle bli ”som stor”. Jag drömde om något helt annat än att bli lärare. Efter att ha arbetat ett år som vikarie för en lärare i huslig ekonomi insåg jag ändå att arbetet var intressant men krävande. Jobbet inspirerade mig att söka in till Helsingfors universitet för att studera till lärare i huslig ekonomi.

Studierna för lärare i huslig ekonomi visade sig vara väldigt mångsidiga. Med de lärdomar som man fick i utbildningen skulle man bra ha kunnat göra karriär i restaurangbranschen, livsmedelsindustrin eller med olika konsultuppdrag. Man skulle bra ha kunnat starta ett eget företag också, men för mig drog läraryrket sist och slutligen det längsta strået.

Läraryrket är mycket mångprofessionellt, eftersom läraren samtidigt är en fostrare, reservförälder och något av en psykolog. Läraren i huslig ekonomi är dessutom en vandrande kokbok samt handbok i hushållning och övriga färdigheter som man behöver för att klara sig i livet. Lyckligtvis bjuder studierna på verktyg som svarar bra på arbetslivets utmaningar. Man inser inte nödvändigtvis nyttan med allt man lär sig under studierna förrän i arbetslivet.

Vid sidan om undervisning i klassrummet ansvarar jag som lärare i huslig ekonomi för klassens ordning och reda, anskaffning av material, råvaror och utrustning samt planering av undervisningen. Det händer också mycket utanför klassrummet: olika temadagar, klassföreståndarens uppgifter och kommunikation med föräldrarna.

Varje arbetsdag är olik för en lärare, och likaså varje lektion. Man måste varje gång kunna övertyga eleverna om att det som de lär sig den gången är meningsfullt och intressant. Med tanke på detta är det väldigt givande att samarbeta med lärarna i andra ämnen och komma på kreativa lösningar. Jag samarbetar till exempel ofta med lärarna i bildkonst och kemi. Kombinationen huslig ekonomi och kemi intresserar mig stort, och jag försöker tillsammans med kemiläraren planera undervisningen så att eleverna skulle kunna kombinera de saker de lär sig i våra ämnen och förstå hur de fungerar ihop.

Läraryrket är personligen väldigt viktigt för mig. Jag vill påverka branschens utveckling och har därför varit aktivt med i fackorganisationernas verksamhet. För tillfället sitter jag som ordförande i både Hushållslärarnas förbund och ämneslärarnas förbund Aineopettajaliitto AOL. I dessa förtroendeuppdrag känner jag att jag har en möjlighet att påverka lärararbetet och lärarnas ställning i samhället mer allmänt.

Som lärare är man aldrig färdig eller fullärd. För min egen kompetens är min uppgift som handledande lärare väldigt viktig. Som handledande lärare utbildar jag varje höst och vår studenter som avlägger sin undervisningspraktik vid vår skola. På så vis håller jag mig uppdaterad om vad man studerar vid universitetet och vilka de nyaste tankarna om undervisning och inlärning är. Det gör också att mitt jobb känns mer meningsfullt och hjälper mig att orka bättre med jobbet.

 

Anneli Rantamäki arbetar som lärare i huslig ekonomi vid Pohjolanrinteen koulu i Riihimäki. Hon utexaminerades som pedagogie magister från Helsingfors universitet år 1998.