Kontakt

Bekanta dig med de personer som undervisar och planerar programmet. Mera information om lärarnas forskning och publikationer hittar du genom att klicka på personen under.

Om du har frågor angående ansökan, inträdeskrav eller ansökans bilagor, ta kontakt med ansökningsrådgivningen.

Lä­ra­re och forskare

KM
Katriina
Maaranen
universitetslektor
Avdelningen för pedagogik
Vetenskapsgren Pedagogik

SK
Seija
Kairavuori
universitetslektor
Avdelningen för pedagogik
Vetenskapsgren Pedagogik