Forskning

Undervisningen vid kandidatprogrammet i pedagogik bygger på den nyaste pedagogiska forskningen. Pedagogiska fakulteten är vårt lands ledande, mest internationellt erkända och framgångsrika forsknings- och utbildningsenhet för pedagogik och lärarutbildning. Vår forskning och utbildning strävar efter att förverkliga kulturell och social potential för individens och samhällets väl i en föränderlig värld.

Vid Helsingfors universitets pedagogiska fakultet bedrivs forskning om människans tillväxt, utveckling, beteende och lärande. Perspektiven är samhällsvetenskapliga, gemenskapsinriktade och individuella. Forskningen fokuserar på utbildningssystem och inlärningsmiljöer samt läroämnen och elever.

Du kan bekanta dig med pedagogikens forskare, publikationer, forskningsgrupper och projekt antingen på pedagogiska fakultetens webbplats eller i universitetets forskningsportalen.

Vid pedagogiska fakulteten bedriver man forskning i forskningsenheter, center, projekt och grupper. Fakultetens forskare och forskningsgrupper bildar åtta forskningssamfund.

Läs mera.