Alla utbildningsprogram

Magisterprogrammet i elementarpartikelfysik och astrofysikaliska vetenskaper

Magisterprogrammet i elementarpartikelfysik och astrofysikaliska vetenskaper
För mera information se magisterprogrammets engelska webbsidor
För mera information se magisterprogrammets engelska webbsidor
Nästa ansökan börjar 1.12.2021
 Omfattning och planerad längd
120 studiepoäng, 2 år
Examensnivå
Magister
Ansökningstid
Börjar: 01.12.2021 kl. 08.00Slutar: 05.01.2022 kl. 15.00
Språk
finska, svenska, engelska
Tuition fee per year (only non-EU/EEA citizens)
15 000€
För att kunna söka till ett magisterprogram måste du ha avlagt lämplig kandidatexamen eller motsvarande utbildning.

Hur kom vi hit från big bang?

Hurdana naturlagar råder i elementarpartiklarnas värld och reglerar utvecklingen av solsystemet, stjärnorna, galaxerna och hela universum? Magisterprogrammet i elementarpartikelfysik och astrofysikaliska vetenskaper fokuserar på en kvantitativ förståelse av fenomenen på detta område. Magisterprogrammet utbildar experter i grundforskning. Efter utbildningen kan man antingen gå vidare till en forskarkarriär eller ut i arbetslivet. Studierna ger goda färdigheter i att använda matematiska metoder, IT-verktyg och/eller experimentell utrustning, samt en stark förmåga till problemlösning och logiskt tänkande. Studenten får utmärkta förutsättningar för många slags arbetsuppgifter, också inom den privata sektorn.

Magisterprogrammet i elementarpartikelfysik och astrofysikaliska vetenskaper har två studieinriktningar: 1) partikelfysik och kosmologi 2) astrofysikaliska vetenskaper.

Magisterprogrammet är flerspråkigt. Undervisningen ges på engelska. Man kan också genomföra kurser och lärdomsprov på finska eller svenska (om inte undervisningen förutsätter annat). I det flerspråkiga programmet är de studerande en del av ett internationellt student- och forskarsamfund.

Sök till pro­gram­met

Ansökan till utbildningsprogrammet görs via Studieinfo.fi. Ansökningsblanketten är öppen endast under ansökningstiden. Ansökningstiderna varierar från program till program. Du hittar också ansökningskriterierna i Studieinfo.fi.

Ansökningsservicen

Har du frågor om ansökningen till Helsingfors universitet? Ansökningsservicen vid Helsingfors universitet hjälper dig i alla frågor som berör din ansökan.