Kontakt

Nedan kan du bekanta dig med de personer som undervisar och planerar programmet. Mera information om lärarnas forskning och publikationer hittar du via man länkarna.

Om du har frågor angående ansökan, inträdeskrav eller ansökans bilagor, ta kontakt med ansökningsrådgivningen.

Le­da­ren för kan­di­dat­pro­gram­met

JB
Jaanika
Blomster
universitetslektor
Forskninsgsprogrammet för ekosystem och miljö
Vetenskapsgren Miljövetenskap, Ekologi, evolutionsbiologi, Pedagogik

Lä­ra­re och forskare 

JH
Juha
Helenius
professor
St. Michel
Vetenskapsgren Jordbruksvetenskap