Alla utbildningsprogram

Kandidatprogrammet i miljövetenskaper

Kandidatprogrammet i miljövetenskaper
Nästa ansökan öppnar våren 2022.
 Omfattning och planerad längd
180 studiepoäng, 3 år
Examensnivå
Kandidat
Ansökningstid
Nästa ansökan öppnar våren 2022.
Språk
finska, svenska

Miljövetenskap studerar naturen och miljöer som människan har påverkat

I kandidatprogrammet i miljövetenskaper lär du dig om olika ämnens och energins kretslopp i land- och vattenekosystem och i luften och du kommer också att bekanta dig med miljöpolitik och -ekonomi. Du får en uppfattning om organismernas och människans funktion i miljön och ekosystemen och hur naturresurserna kan utnyttjas på ett hållbart sätt.  Du kan definiera vad miljöförändring är och hur samhället försöker förebygga och förmildra skadliga miljöförändringar eller anpassa sig till dem. De som studerar i kandidatprogrammet i miljövetenskaper kan också söka till ämneslärarutbildningen och bli ämneslärare i biologi.

Sök till pro­gram­met

Ansökan till utbildningsprogrammet görs via Studieinfo.fi. Ansökningsblanketten är öppen endast under ansökningstiden. Ansökningstiderna varierar från program till program. Du hittar också ansökningskriterierna i Studieinfo.fi.

Ansökningsservicen

Har du frågor om ansökningen till Helsingfors universitet? Ansökningsservicen vid Helsingfors universitet hjälper dig i alla frågor som berör din ansökan.