Alla utbildningsprogram

Kandidatprogrammet i miljö- och livsmedelsekonomi

Kandidatprogrammet i miljö- och livsmedelsekonomi
Nästa ansökan öppnar våren 2022.
 Omfattning och planerad längd
180 studiepoäng, 3 år
Examensnivå
Kandidat
Ansökningstid
Nästa ansökan öppnar våren 2022.
Språk
finska, finska och svenska

Är du intresserad av miljö- och naturresursfrågor, konsumenternas beteende, livsmedels- och lantbruksbranschen?

I kandidatprogrammet i miljö- och livsmedelsekonomi studerar man tillämpad ekonomi. Senare i studierna kan du välja mellan två studieinriktningar: 1) lantbruks-, miljö- och naturresursekonomi eller 2) livsmedelsekonomi och konsumtion. Programmet utbildar ekonomiska experter inom dessa områden.

Sök till pro­gram­met

Ansökan till utbildningsprogrammet görs via Studieinfo.fi. Ansökningsblanketten är öppen endast under ansökningstiden. Ansökningstiderna varierar från program till program. Du hittar också ansökningskriterierna i Studieinfo.fi

Ansökningsservicen

Har du frågor om ansökningen till Helsingfors universitet? Ansökningsservicen vid Helsingfors universitet hjälper dig i alla frågor som berör din ansökan.