Alla utbildningsprogram

Magisterprogrammet i matematik och statistik

Magisterprogrammet i matematik och statistik
För mera information se magisterprogrammets engelska webbsidor
För mera information se magisterprogrammets engelska webbsidor
Nästa ansökan börjar 1.12.2021
 Omfattning och planerad längd
120 studiepoäng, 2 år
Examensnivå
Magister
Ansökningstid
Börjar: 01.12.2021 kl. 08.00Slutar: 05.01.2022 kl. 15.00
Språk
finska, svenska, engelska
Tuition fee per year (only non-EU/EEA citizens)
15 000€
För att kunna söka till ett magisterprogram måste du ha avlagt lämplig kandidatexamen eller motsvarande utbildning.

Hur beräknar du dig själv i mitten av jorden?

Studierna vid magisterprogrammet leder in dig i en fascinerande värld av modern vetenskap, som också kommer att ge dig grunderna för tillämpningar inom matematik och statistik. Utexaminerade magistrar från detta program får arbete som forskare, lärare, och inom krävande expertuppgifter inom den allmänna och privata sektorn i Finland och utomlands. Magisterprogrammet i matematik och statistik baserar sig på toppforskning.

Studieinriktningar inom detta utbildningsprogram är matematik, tillämpad matematik, statistik och samhällsstatistik och specialiseringsområdena är analys, matematisk fysik, tillämpad analys, probabilistisk modellering, matematisk logik, matematisk modellering, stokastik, försäkrings- och finansmatematik, algebra och topologi, statistik och samhällstatistik.

Magisterprogrammet är flerspråkigt. Undervisningen ges på engelska. Man kan också genomföra kurser och lärdomsprov på finska eller svenska (om inte undervisningen förutsätter annat). I det flerspråkiga programmet är de studerande en del av ett internationellt student- och forskarsamfund.

Sök till pro­gram­met

Ansökan till utbildningsprogrammet görs via Studieinfo.fi. Ansökningsblanketten är öppen endast under ansökningstiden. Ansökningstiderna varierar från program till program. Du hittar också ansökningskriterierna i Studieinfo.fi.

Ansökningsservicen

Har du frågor om ansökningen till Helsingfors universitet? Ansökningsservicen vid Helsingfors universitet hjälper dig i alla frågor som berör din ansökan.