Alla utbildningsprogram

Magisterprogrammet i materialforskning

Magisterprogrammet i materialforskning
För mera information se magisterprogrammets engelska webbsidor.
För mera information se magisterprogrammets engelska webbsidor.
Nästa ansökan börjar 1.12.2021
 Omfattning och planerad längd
120 studiepoäng, 2 år
Examensnivå
Magister
Ansökningstid
Börjar: 01.12.2021 kl. 08.00Slutar: 05.01.2022 kl. 15.00
Språk
finska, svenska, engelska
Tuition fee per year (only non-EU/EEA citizens)
15 000€
För att kunna söka till ett magisterprogram måste du ha avlagt lämplig kandidatexamen eller motsvarande utbildning.

Kan materialforskning lösa energiproblemet?

All teknik kring oss är baserad på material. Materialforskning har den stora möjligheten att lösa stora samhällsproblem och hitta nya upptäckter inom energi, mat, vatten, säkerhet, hälsa och välbefinnande, miljö, hållbar resursanvändning och urbanisering. Nya fascinerande material med övantade egenskaper, skräddarsydda för samhällets behov, kan förandra hur vi lever vårt vardagsliv.

Materialforskning är det rikaste och mest tvärvetenskapliga fältet inom naturvetenskap. Magisterprogrammet i materialforskning bygger på fysik, kemi, biologi och medicin, matematik och datavetenskap, alla lärda på ett sammanhängande och självständigt sätt. Du får studera till exempel biomaterial, nanomaterial, smarta material, polymer, kompositer, elektronik, energiproduktion och lagring samt gröna och hållbara material.

Detta program har följande sex inriktningar, som representerar olika grenar av materialforskning: 1) experimentell materialfysik 2) beräkningsmaterialfysik 3) medicinsk fysik 4) polymermaterialkemi 5) oorganiska kemi, och 6) elektronik och industriella tillämpningar.

Magisterprogrammet är flerspråkigt. Undervisningen ges på engelska. Man kan också genomföra kurser och lärdomsprov på finska eller svenska (om inte undervisningen förutsätter annat). I det flerspråkiga programmet är de studerande en del av ett internationellt student- och forskarsamfund.

Sök till pro­gram­met

Ansökan till utbildningsprogrammet görs via Studieinfo.fi. Ansökningsblanketten är öppen endast under ansökningstiden. Ansökningstiderna varierar från program till program. Du hittar också ansökningskriterierna i Studieinfo.fi.

Ansökningsservicen

Har du frågor om ansökningen till Helsingfors universitet? Ansökningsservicen vid Helsingfors universitet hjälper dig i alla frågor som berör din ansökan.