Alla utbildningsprogram

Magisterprogrammet i språk

Magisterprogrammet i språk
Nästa ansökan öppnar våren 2022.
 Omfattning och planerad längd
120 studiepoäng, 2 år
Examensnivå
Magister
Ansökningstid
Nästa ansökan öppnar våren 2022.
Språk
finska
För att kunna söka till ett magisterprogram måste du ha avlagt lämplig kandidatexamen eller motsvarande utbildning.

Magisterprogrammet i språk

Magisterprogrammet i språk har 10 studieinriktningar: asiatiska språk (japanska, kinesiska, koreanska, hindi och urdu), Afrikanska och Mellanösterns språk (arabiska, hebreiska, swahili), antikens språk och litteratur (grekiska, latin), iberoromaniska filologi (spanska, portugisiska), italienska filologi, forna Mellanösterns språk, franska och franskspråkig kultur, tyska och tyskspråkig kultur, slaviska och baltiska språk och ryska språk och litteratur.

 

Läs mer

Observera att undervisningsspråket i programmet är finska. Du kan läsa mer om programmets innehåll på programmets finska sidor.

Sök till pro­gram­met

Ansökan till utbildningsprogrammet görs via Studieinfo.fi. Ansökningsblanketten är öppen endast under ansökningstiden. Ansökningstiderna varierar från program till program. Du hittar också ansökningskriterierna i Studieinfo.fi.

Ansökningsservicen

Har du frågor om ansökningen till Helsingfors universitet? Ansökningsservicen vid Helsingfors universitet hjälper dig i alla frågor som berör din ansökan.