Alla utbildningsprogram

Magisterprogrammet i social- och hälsoforskning och ledning

Magisterprogrammet i social- och hälsoforskning och ledning
Nästa ansökan öppnar våren 2022.
 Omfattning och planerad längd
120 studiepoäng, 2 år
Examensnivå
Magister
Ansökningstid
Nästa ansökan öppnar våren 2022.
Språk
finska
För att kunna söka till ett magisterprogram måste du ha avlagt lämplig kandidatexamen eller motsvarande utbildning.

Är du intresserad av människors välbefinnande och hälsa?

Magisterprogrammet i social- och hälsoforskning och ledning utbildar experter inom social- och hälsovård utgående från forskning och med ett analytiskt grepp.  Det mångvetenskapliga programmet är ett samarbete mellan Helsingfors universitets medicinska och statsvetenskapliga fakultet. Utbildningsprogrammet leder till en politices magisterexamen och erbjuder ett brett urval av angreppssätt för att forska i, förstå och utveckla välfärdstjänster. Studenterna får ta del av den senaste forskningen vid fakulteterna och medverka i att ta fram, utveckla och ta i bruk nya tjänstemodeller och tillvägagångssätt.   

I magisterprogrammet får studenterna på ett mångvetenskapligt sätt studera forskningsbaserad utveckling och ledning av social- och hälsovård. Det tvååriga magisterprogrammet behandlar centrala frågor om reformerna inom branschen, t.ex. hälso- och välfärdsskillnader, social- och hälsovårdssystem, serviceintegration, enhetliga servicekedjor, tjänsternas kostnadseffektivitet och digitalisering. 

Läs mer

Observera att undervisningsspråket i programmet är finska. Du kan läsa mer om programmets innehåll på programmets finska sidor.

Sök till pro­gram­met

Ansökan till utbildningsprogrammet görs via Studieinfo.fi. Ansökningsblanketten är öppen endast under ansökningstiden. Ansökningstiderna varierar från program till program. Du hittar också ansökningskriterierna i Studieinfo.fi.

Ansökningsservicen

Har du frågor om ansökningen till Helsingfors universitet? Ansökningsservicen vid Helsingfors universitet hjälper dig i alla frågor som berör din ansökan.