Alla utbildningsprogram

Magisterprogrammet i region- och kulturstudier

Magisterprogrammet i region- och kulturstudier
Nästa ansökan öppnar våren 2022.
 Omfattning och planerad längd
120 studiepoäng, 2 år
Examensnivå
Magister
Ansökningstid
Nästa ansökan öppnar våren 2022.
Språk
finska
För att kunna söka till ett magisterprogram måste du ha avlagt lämplig kandidatexamen eller motsvarande utbildning.

Förena mångvetenskaplig region-, kultur- och samhällsforskning

Magisterprogrammet i region- och kulturstudier förenar mångvetenskaplig region-, kultur- och samhällsforskning. Du studerar världens kulturer, samhällen, historia och religioner. Du blir expert på en kulturellt, språkligt, etniskt eller på annat sätt avgränsad region, eller alternativt på bredare globala teman som förenar flera regioner. Du får fördjupade kunskaper i frågor som gäller ditt specialområde, men lär dig också se de globala sammanhangen. Regionerna som man kan specialisera sig i är Asien, Europa, Latinamerika, Mellanöstern och Nordamerika. I Mellanösternstudier är det också möjligt att specialisera sig i islamstudier eller judaistik.

När du har avlagt examen kan du arbeta inom näringslivet, offentlig förvaltning och medborgarorganisationer i nationella eller internationella expert- och utbildningsuppdrag som förutsätter specialkunskaper om olika regioner. Dessutom ger utbildningen en grund för mångvetenskapliga forskarstudier. Att förstå möten mellan kulturer är ett av magisterprogrammet viktigaste mål. Du lär dig också använda forskningsmetoder och teorier som utmärker ditt specialiseringsområde eller tema.

Utbildningsprogrammets bredd garanterar att varje studerande har ett individuellt studieprogram, och gör det möjligt att välja inriktningsalternativ enligt eget intresse. Vid behov kan man också inkludera språkstudier som gör det möjligt att fördjupa sina kunskaper och bedriva fältarbete i den region som man har valt att specialisera sig i. Magisterprogrammets mångsidighet och regionala bredd gör det unikt i Finland. 

Läs mer

Observera att undervisningsspråket i programmet är finska. Du kan läsa mer om programmets innehåll på programmets finska sidor.

Sök till pro­gram­met

Ansökan till utbildningsprogrammet görs via Studieinfo.fi. Ansökningsblanketten är öppen endast under ansökningstiden. Ansökningstiderna varierar från program till program. Du hittar också ansökningskriterierna i Studieinfo.fi.

Ansökningsservicen

Har du frågor om ansökningen till Helsingfors universitet? Ansökningsservicen vid Helsingfors universitet hjälper dig i alla frågor som berör din ansökan.