Alla utbildningsprogram

Magisterprogrammet i rättsvetenskap

Magisterprogrammet i rättsvetenskap
Nästa ansökan börjar 17.3.2021
 Omfattning och planerad längd
180 studiepoäng, 3 år
Examensnivå
Magister
Ansökningstid
Nästa ansökan börjar 17.3.2021
Språk
finska, finska och svenska
För att kunna söka till ett magisterprogram måste du ha avlagt lämplig kandidatexamen eller motsvarande utbildning.