Alla utbildningsprogram

Magisterprogrammet i psykologi

Magisterprogrammet i psykologi
Nästa ansökan öppnar våren 2022.
 Omfattning och planerad längd
150 ECTS credits, 2,5 years
Examensnivå
Magister
Ansökningstid
Nästa ansökan öppnar våren 2022.
Språk
finska
För att kunna söka till ett magisterprogram måste du ha avlagt lämplig kandidatexamen eller motsvarande utbildning.

Magisterprogrammet i psykologi

Magisterprogrammet i psykologi ger dig utmärkta färdigheter att arbeta som psykolog eller expert i psykologi. Programmet ger dig också de färdigheter som behövs för påbyggnadsstudier i psykologi eller i en närliggande vetenskap. Examen ger dig behörighet att arbeta som legitimerad psykolog, dvs. yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården. Genom ditt val av fördjupade studier, pro gradu-avhandling och praktikplats kan du inrikta dig på det område inom psykologin du är intresserad av. Examen kan också innehålla pedagogiska studier för lärare, som ger behörighet att arbeta som ämneslärare i psykologi.

Läs mer

Observera att undervisningsspråket i programmet är finska. Du kan läsa mer om programmets innehåll på programmets finska sidor.

Sök till pro­gram­met

Ansökan till utbildningsprogrammet görs via Studieinfo.fi. Ansökningsblanketten är öppen endast under ansökningstiden. Ansökningstiderna varierar från program till program. Du hittar också ansökningskriterierna i Studieinfo.fi.

Ansökningsservicen

Har du frågor om ansökningen till Helsingfors universitet? Ansökningsservicen vid Helsingfors universitet hjälper dig i alla frågor som berör din ansökan.