Alla utbildningsprogram

Magisterprogrammet i politik, medier och kommunikation

Magisterprogrammet i politik, medier och kommunikation
Nästa ansökan börjar 17.3.2021
 Omfattning och planerad längd
120 studiepoäng, 2 år
Examensnivå
Magister
Ansökningstid
Nästa ansökan börjar 17.3.2021
Språk
finska
För att kunna söka till ett magisterprogram måste du ha avlagt lämplig kandidatexamen eller motsvarande utbildning.

Vid magisterprogrammet kan du specialisera dig på forskning om politik och organisationer, världspolitik eller medier och kommunikation

Helsingfors universitets undervisning och forskning i statslära och i medier och kommunikation hör till världens främsta. Det gemensamma magisterprogrammet i politik, medier och kommunikation är unikt också internationellt sett, och dess mål är att främja en expertis som överskrider de traditionella disciplingränserna. Magisterprogrammet i politik, medier och kommunikation har tre studieinriktningar: politik och organisationer, världspolitik och medier och kommunikation.

Läs mer

Observera att undervisningsspråket i programmet är finska. Du kan läsa mer om programmets innehåll på programmets finska sidor.

Sök till pro­gram­met

Ansökan till utbildningsprogrammet görs via Studieinfo.fi. Ansökningsblanketten är öppen endast under ansökningstiden. Ansökningstiderna varierar från program till program. Du hittar också ansökningskriterierna i Studieinfo.fi.

Ansökningsservicen

Har du frågor om ansökningen till Helsingfors universitet? Ansökningsservicen vid Helsingfors universitet hjälper dig i alla frågor som berör din ansökan.