Alla utbildningsprogram

Magisterprogrammet i pedagogik

Magisterprogrammet i pedagogik
Nästa ansökan börjar 16.3.2022
 Omfattning och planerad längd
120 studiepoäng, 2 år
Examensnivå
Magister
Ansökningstid
Börjar: 16.03.2022 kl. 08.00Slutar: 30.03.2022 kl. 15.00
Språk
finska, svenska
För att kunna söka till ett magisterprogram måste du ha avlagt lämplig kandidatexamen eller motsvarande utbildning.

Bli ex­pert i fost­ran, lärande och un­der­vis­ning!

Vill du arbeta med uppdrag i samhället som kräver pedagogisk expertis, t.ex. som klasslärare eller med chefs- eller expertuppdrag inom vuxenutbildning eller det småbarnspedagogiska området? Då är magisterprogrammet i pedagogik det rätta valet för dig. Magisterprogrammet i pedagogik innefattar åtta olika studieinriktningar varav två är svenskspråkiga, studieinriktningen för allmän pedagogik och vuxenpedagogik och studieinriktningen för klasslärare.

Därtill finns sex finskspråkiga studieinriktningar inom programmet (specialpedagogik, lärare i huslig ekonomi, slöjdlärare, klasslärare, lärare inom småbarnspedagogik och allmän pedagogik och vuxenpedagogik).

De olika studieinriktningarna leder till olika behörigheter och kompetenser för arbetslivet. Gemensamt för studenterna, forskarna och lärarna är ett genuint intresse för människans tillväxt, utveckling, beteende och lärande. Pedagogiken präglas av innovativa försök i undervisningen och en ständig utveckling av nya sätt att undervisa. Undervisningen vid programmet baserar sig på den nyaste inhemska och utländska forskningen.

Sök till pro­gram­met

Ansökan till utbildningsprogrammet görs via Studieinfo.fi. Ansökningsblanketten är öppen endast under ansökningstiden. Ansökningstiderna varierar från program till program. Du hittar också ansökningskriterierna i Studieinfo.fi.

Ansökningsservicen

Har du frågor om ansökningen till Helsingfors universitet? Ansökningsservicen vid Helsingfors universitet hjälper dig i alla frågor som berör din ansökan.