Alla utbildningsprogram

Magisterprogrammet i översättning och tolkning

Magisterprogrammet i översättning och tolkning
Nästa ansökan börjar 16.3.2022
 Omfattning och planerad längd
120 studiepoäng, 2 år
Examensnivå
Magister
Ansökningstid
Börjar: 16.03.2022 kl. 08.00Slutar: 30.03.2022 kl. 15.00
Språk
finska
För att kunna söka till ett magisterprogram måste du ha avlagt lämplig kandidatexamen eller motsvarande utbildning.
Teaching language
Suomi

Magisterprogrammet i översättning och tolkning ger dig den breda kompetensbas som behövs i översättar- och tolkyrket

Magisterprogrammet i översättning och tolkning vid Helsingfors universitet ger dig den breda kompetensbas som behövs i översättar- och tolkyrket, inom interkulturell kommunikation och översättningsteknologi. Magisterprogrammet har tre studieinriktningar: översättnings- och tolkningskommunikation (A), översättningsteknologi (B) och rättstolkning (C). Språken inom programmet är huvudsakligen finska, därutöver engelska, franska, japanska, ryska, spanska, svenska och tyska.

Sök till pro­gram­met

Ansökan till utbildningsprogrammet görs via Studieinfo.fi. Ansökningsblanketten är öppen endast under ansökningstiden. Ansökningstiderna varierar från program till program. Du hittar också ansökningskriterierna i Studieinfo.fi.

Läs mer

Observera att undervisningsspråket i programmet är finska. Du kan läsa mer om programmets innehåll på programmets finska sidor.

Ansökningsservicen

Har du frågor om ansökningen till Helsingfors universitet? Ansökningsservicen vid Helsingfors universitet hjälper dig i alla frågor som berör din ansökan.