Alla utbildningsprogram

Magisterprogrammet i nordiska språk och litteraturer

Magisterprogrammet i nordiska språk och litteraturer
Nästa ansökan börjar 16.3.2022
 Omfattning och planerad längd
120 studiepoäng, 2 år
Examensnivå
Magister
Ansökningstid
Börjar: 16.03.2022 kl. 08.00Slutar: 30.03.2022 kl. 15.00
Språk
svenska
För att kunna söka till ett magisterprogram måste du ha avlagt lämplig kandidatexamen eller motsvarande utbildning.

Vill du bli expert på nordiska språk eller nordisk litteratur?

Vill du bli expert på nordiska språk eller nordisk litteratur? Funderar du på hur språk och litteratur hänger ihop med upplevelser, kunskap och förståelse?

Vid magisterprogrammet i nordiska språk och litteraturer kan du fördjupa dina kunskaper om Norden som kulturell och språklig gemenskap samtidigt som du utvecklar en gedigen sakkunskap om litteraturvetenskap eller språkvetenskap.

Du får insikt i aktuella forskningsområden, metoder och analysverktyg, och eftersom vårt utbildningsprogram är det enda i Finland med modersmålstalande nordiska lektorer i såväl norska, danska, som isländska, är studiemiljön i programmet genuint nordisk. Små undervisningsgrupper gör att du även får gott om individuell handledning och mycket praktisk övning i att diskutera och argumentera både i tal och i skrift. I magisterprogrammet väljer du mellan att specialisera dig inom nordiska språk eller nordisk litteratur.

Sök till pro­gram­met

Ansökan till utbildningsprogrammet görs via Studieinfo.fi. Ansökningsblanketten är öppen endast under ansökningstiden. Ansökningstiderna varierar från program till program. Du hittar också ansökningskriterierna i Studieinfo.fi.

Ansökningsservicen

Har du frågor om ansökningen till Helsingfors universitet? Ansökningsservicen vid Helsingfors universitet hjälper dig i alla frågor som berör din ansökan.