Alla utbildningsprogram

Magisterprogrammet i logopedi

Magisterprogrammet i logopedi
Nästa ansökan öppnar våren 2022.
 Omfattning och planerad längd
120 studiepoäng, 2 år
Examensnivå
Magister
Ansökningstid
Nästa ansökan öppnar våren 2022.
Språk
finska, svenska
För att kunna söka till ett magisterprogram måste du ha avlagt lämplig kandidatexamen eller motsvarande utbildning.

Magisterprogrammet i logopedi

Har du tänkt på hur barnet lär sig sitt språk om han/hon inte hör normalt? Eller på hur man kan hjälpa en person vars språkförståelse eller talförmåga är nedsatt till följd av en stroke?

Logopedi är ett ämne som undersöker tal, språk och mänsklig kommunikation ur ett brett perspektiv. Under studiernas gång lär du dig om både den verbala och den icke-verbala kommunikationens normala utveckling, funktioner och störningar. För att förstå tal, språk och kommunikation introduceras du också i människans fysiska och psykiska konstitution, utveckling och funktion samt störningar på dessa områden. Studierna innehåller förutom logopedi också kurser i medicin, språkvetenskap och psykologi.

Du kan få behörighet som legitimerad talterapeut genom att avlägga kandidat- och magisterexamen i logopedi.

Läs mer

Observera att undervisningsspråket i programmet är finska. Du kan läsa mer om programmets innehåll på programmets finska sidor.

Sök till pro­gram­met

Ansökan till utbildningsprogrammet görs via Studieinfo.fi. Ansökningsblanketten är öppen endast under ansökningstiden. Ansökningstiderna varierar från program till program. Du hittar också ansökningskriterierna i Studieinfo.fi.

Ansökningsservicen

Har du frågor om ansökningen till Helsingfors universitet? Ansökningsservicen vid Helsingfors universitet hjälper dig i alla frågor som berör din ansökan.