Alla utbildningsprogram

Magisterprogrammet i livsmedelsekonomi och konsumtion

Magisterprogrammet i livsmedelsekonomi och konsumtion
Nästa ansökan öppnar våren 2022.
 Omfattning och planerad längd
120 studiepoäng, 2 år
Examensnivå
Magister
Ansökningstid
Nästa ansökan öppnar våren 2022.
Språk
finska, finska och svenska
För att kunna söka till ett magisterprogram måste du ha avlagt lämplig kandidatexamen eller motsvarande utbildning.

Mat, konsumtion, ledning av affärsverksamhet, företagande och marknadsföring - välkommen att studera teman som är alltid aktuella och viktiga i samhället!

I magisterprogrammet utvecklas du till en expert som förstår, analyserar och löser problem som gäller livsmedelsekonomins system, affärsverksamhet och konsumtion. Efter magisterexamen har du » kunskaper i affärsverksamhet, konsumtion och marknadsföring samt företagarfärdigheter » du behärskar centrala företagsekonomiska begrepp och teorier » du kan använda verktyg för ledning av affärsverksamhet och marknadsföringsverktyg » du förstår konsumenttens val och forskningens teorier » djupgående kunskaper i livsmedelsbranschen » du förstår livsmedelsekonomins system i hela sin omfattning (bl.a. lantbruk, livsmedelsindustri, handel, matservice, konsumtion och det övriga samhället samt deras kopplingar) i Finland och globalt » du har den akademiska expertis som krävs i arbetslivet och också färdigheter för en forskarkarriär om du så vill.

Dina studier behandlar strategiskt ledarskap i livsmedelsbranschen och organisering, redovisning, marknadsföring, företagande, entreprenörskap och konsumtionssamhället. Du kan fördjupa dina kunskaper och skräddarsy din examen genom att välja bland universitetets utbud av intressanta valfria studier eller bland utbudet vid andra finländska eller utländska högskolor.

Sök till pro­gram­met

Ansökan till utbildningsprogrammet görs via Studieinfo.fi. Ansökningsblanketten är öppen endast under ansökningstiden. Ansökningstiderna varierar från program till program. Du hittar också ansökningskriterierna i Studieinfo.fi.

Ansökningsservicen

Har du frågor om ansökningen till Helsingfors universitet? Ansökningsservicen vid Helsingfors universitet hjälper dig i alla frågor som berör din ansökan.