Alla utbildningsprogram

Magisterprogrammet i litteraturvetenskap

Magisterprogrammet i litteraturvetenskap
Nästa ansökan börjar 16.3.2022
 Omfattning och planerad längd
120 studiepoäng, 2 år
Examensnivå
Magister
Ansökningstid
Börjar: 16.03.2022 kl. 08.00Slutar: 30.03.2022 kl. 15.00
Språk
finska
För att kunna söka till ett magisterprogram måste du ha avlagt lämplig kandidatexamen eller motsvarande utbildning.

Vi utbildar experter på litteraturkännedom, litteraturteori och kritisk läsning av skönlitterära texter

Studierna betonar litteraturteorier, litteraturanalys och litteraturvetenskapliga metoder. Målet är att studenterna känner till drag, strukturer och stilmedel inom litteraturen. Textcentreringen kompletteras av studier i historiska strömningar och genrer som styr förståelsen av texterna – hela den värld av intertextualitet och kontext som de litterära texterna existerar i. Allt detta hjälper oss att förstå konsten och kulturen på ett bredare plan.

Det finns sju studieinriktningar i magisterprogrammet i litteraturvetenskap: inhemsk litteratur, allmän litteraturvetenskap, nordisk litteratur, engelsk litteratur, engelsk litteratur, rysk litteratur, franska språket och franskspråkig kultur och de tyskspråkiga ländernas kultur och litteratur.

Magistrar i litteraturvetenskap arbetar t.ex. med forskning, kulturadministration, marknadsföring och kommunikation samt på förlag. Det är möjligt att bli lärare i modersmål och litteratur vid magisterprogrammet genom att specialisera sig på inhemsk litteratur eller allmän litteraturvetenskap och att avlägga de pedagogiska studierna för ämneslärare. Även många författare har studerat litteraturvetenskap.

Sök till pro­gram­met

Ansökan till utbildningsprogrammet görs via Studieinfo.fi. Ansökningsblanketten är öppen endast under ansökningstiden. Ansökningstiderna varierar från program till program. Du hittar också ansökningskriterierna i Studieinfo.fi.

Läs mer

Observera att undervisningsspråket i programmet är finska. Du kan läsa mer om programmets innehåll på programmets finska sidor.

Ansökningsservicen

Har du frågor om ansökningen till Helsingfors universitet? Ansökningsservicen vid Helsingfors universitet hjälper dig i alla frågor som berör din ansökan.