Kontakt

Nedan kan du bekanta dig med de personer som undervisar och planerar programmet. Mera information om lärarnas forskning och publikationer hittar du via man länkarna.

Om du har frågor angående ansökan, inträdeskrav eller ansökans bilagor, ta kontakt med ansökningsrådgivningen.

Le­da­ren för magister­pro­gram­met

LT
Lotte
Tarkka
professor
Avdelningen för kulturer
Vetenskapsgren Övriga humanistiska vetenskaper

 

Lä­ra­re och forskare

Antti
Lahelma
universitetslektor
Avdelningen för kulturer
Vetenskapsgren Historia och arkeologi

VL
Ville
Lukkarinen
professor
Avdelningen för kulturer
Vetenskapsgren Bildkonst och formgivning

Pia
Olsson
Avdelningen för kulturer
Vetenskapsgren Övriga humanistiska vetenskaper

Heikki
Pesonen
universitetslektor
Religionsvetenskap
Vetenskapsgren Teologi

NR
Nina
Robbins
universitetslektor
Avdelningen för kulturer
Vetenskapsgren Övriga humanistiska vetenskaper

Elina
Räsänen
Avdelningen för kulturer
Vetenskapsgren Bildkonst och formgivning, Historia och arkeologi

KS
Kirsi
Saarikangas
professor
Avdelningen för kulturer
Vetenskapsgren Bildkonst och formgivning, Historia och arkeologi, Övriga humanistiska vetenskaper

Kirsti
Salmi-Niklander
universitetslektor
Avdelningen för kulturer
Vetenskapsgren Övriga humanistiska vetenskaper

HS
Hanna
Snellman
prorektor
Universitetets ledning
Vetenskapsgren Övriga humanistiska vetenskaper

RS
Renja
Suominen-Kokkonen
Vetenskapsgren Bildkonst och formgivning

TT
Teemu
Taira
universitetslektor
Religionsvetenskap
Vetenskapsgren Teologi