Alla utbildningsprogram

Magisterprogrammet i kulturarv

Magisterprogrammet i kulturarv
Nästa ansökan öppnar våren 2022.
 Omfattning och planerad längd
120 studiepoäng, 2 år
Examensnivå
Magister
Ansökningstid
Nästa ansökan öppnar våren 2022.
Språk
finska, svenska
För att kunna söka till ett magisterprogram måste du ha avlagt lämplig kandidatexamen eller motsvarande utbildning.

Den kulturella mångfalden, blandningen av det lokala och globala och en värld i snabb förändring skapar nya frågor och möjligheter

Kulturen påverkar våra liv som individer och samhällen, i vardagen och i ritualer, i dag, i går och i morgon. Den kulturella mångfalden, blandningen av det lokala och globala och en värld i snabb förändring skapar nya frågor och möjligheter. Mänsklig och samhällelig interaktion och utveckling förutsätter ett mångsidigt perspektiv på kultur och kulturarv. I vårt magisterprogram utbildas du till en expert på kultur med djupa och omfattande kunskaper. Magisterprogrammet i kulturarv har fem studieinriktningar: arkeologi, folkloristik, etnologi, konsthistoria och religionsvetenskap. Programmet erbjuder också moduler i museologi, där undervisningen ges på finska och engelska.

Läs mer

Observera att undervisningsspråket i programmet är finska. Du kan läsa mer om programmets innehåll på programmets finska sidor.

Sök till pro­gram­met

Ansökan till utbildningsprogrammet görs via Studieinfo.fi. Ansökningsblanketten är öppen endast under ansökningstiden. Ansökningstiderna varierar från program till program. Du hittar också ansökningskriterierna i Studieinfo.fi.

Ansökningsservicen

Har du frågor om ansökningen till Helsingfors universitet? Ansökningsservicen vid Helsingfors universitet hjälper dig i alla frågor som berör din ansökan.