Alla utbildningsprogram

Magisterprogrammet i konstforskning

Magisterprogrammet i konstforskning
Nästa ansökan öppnar våren 2022.
 Omfattning och planerad längd
120 studiepoäng, 2 år
Examensnivå
Magister
Ansökningstid
Nästa ansökan öppnar våren 2022.
Språk
finska
För att kunna söka till ett magisterprogram måste du ha avlagt lämplig kandidatexamen eller motsvarande utbildning.

Magisterprogrammet i konstforskning är det enda utbildningsprogrammet i Finland som behandlar olika konstformer och fokuserar på analys och tolkning av olika konstformer och på deras historiska utveckling

Magisterprogrammet i konstforskning ger dig fördjupade kunskaper om olika företeelser inom konstfältet. Programmet omfattar mångsidiga studier i film- och televisionsforskning, estetik, musikvetenskap, teatervetenskap och allmän litteraturvetenskap. Samtidigt som du får en rik bild av olika konstformer och förhållandena mellan dem, fördjupar du dina kunskaper inom den gren av konstforskningen som du väljer.

Läs mer

Observera att undervisningsspråket i programmet är finska. Du kan läsa mer om programmets innehåll på programmets finska sidor.

Sök till pro­gram­met

Ansökan till utbildningsprogrammet görs via Studieinfo.fi. Ansökningsblanketten är öppen endast under ansökningstiden. Ansökningstiderna varierar från program till program. Du hittar också ansökningskriterierna i Studieinfo.fi.

Ansökningsservicen

Har du frågor om ansökningen till Helsingfors universitet? Ansökningsservicen vid Helsingfors universitet hjälper dig i alla frågor som berör din ansökan.