Alla utbildningsprogram

Magisterprogrammet i historia

Magisterprogrammet i historia
Nästa ansökan öppnar våren 2022.
 Omfattning och planerad längd
120 studiepoäng, 2 år
Examensnivå
Magister
Ansökningstid
Nästa ansökan öppnar våren 2022.
Språk
finska, svenska, finska och svenska
För att kunna söka till ett magisterprogram måste du ha avlagt lämplig kandidatexamen eller motsvarande utbildning.

Magisterprogrammet i historia ger expertkunskaper i historia

Studierna omfattar olika forskningsteman och epoker samt historieforskningens metoder och historieforskningens historia. Studierna i historia ger dig förutsättningar att behandla stora mängder information och lyfta fram det väsentligaste. Studierna hjälper dig att utveckla din förmåga att dra slutsatser och granska världen och samhällsfenomen kreativt och när det behövs kritiskt. Examensarbetet i magisterexamen är en avhandling. Målet med avhandlingen är att du tillägnar dig de grundläggande färdigheter som behövs när du forskar. De viktigaste är självständig informationssökning, analys och kritisk bedömning av tillgängliga fakta och självständig produktion och tillämpning av information.

Magisterprogrammet i historia omfattar ett vetenskapsområde, dvs. historia, och alla som antas till programmet får studierätt för studier i historia. Inom magisterprogrammet kan du dessutom genomföra valfria studier enligt ditt eget intresse eller inriktning.

Sök till pro­gram­met

Ansökan till utbildningsprogrammet görs via Studieinfo.fi. Ansökningsblanketten är öppen endast under ansökningstiden. Ansökningstiderna varierar från program till program. Du hittar också ansökningskriterierna i Studieinfo.fi.

Ansökningsservicen

Har du frågor om ansökningen till Helsingfors universitet? Ansökningsservicen vid Helsingfors universitet hjälper dig i alla frågor som berör din ansökan.