Alla utbildningsprogram

Magisterprogrammet i genusvetenskap

Magisterprogrammet i genusvetenskap
Nästa ansökan öppnar våren 2022.
 Omfattning och planerad längd
120 studiepoäng, 2 år
Examensnivå
Magister
Ansökningstid
Nästa ansökan öppnar våren 2022.
Språk
finska
För att kunna söka till ett magisterprogram måste du ha avlagt lämplig kandidatexamen eller motsvarande utbildning.

Mästare i kritiskt tänkande

Magisterprogrammet i genusvetenskap utbildar filosofie magistrar som kommer med kritiska och modiga initiativ. I det tvååriga magisterprogrammet får du öva dig i att vetenskapligt granska samhället från ett genusvetenskapligt och tvärvetenskapligt perspektiv. Du lär dig att identifiera och analysera ojämlikhet och ojämställdhet som förekommer i samhället. Under studierna får du verktyg för forskningsförankrat samhälleligt påverkansarbete och lär dig att utveckla etiskt hållbara lösningar för olika samhällsområden. Det aktiva och tvärvetenskapliga greppet gör magisterprogrammet i genusvetenskap unikt inom den finländska universitetsvärlden.

Läs mer

Observera att undervisningsspråket i programmet är finska. Du kan läsa mer om programmets innehåll på programmets finska sidor.

Sök till pro­gram­met

Ansökan till utbildningsprogrammet görs via Studieinfo.fi. Ansökningsblanketten är öppen endast under ansökningstiden. Ansökningstiderna varierar från program till program. Du hittar också ansökningskriterierna i Studieinfo.fi.

Ansökningsservicen

Har du frågor om ansökningen till Helsingfors universitet? Ansökningsservicen vid Helsingfors universitet hjälper dig i alla frågor som berör din ansökan.