Alla utbildningsprogram

Magisterprogrammet i finska och finskugriska språk och kulturer

Magisterprogrammet i finska och finskugriska språk och kulturer
Nästa ansökan börjar 16.3.2022
 Omfattning och planerad längd
120 studiepoäng, 2 år
Examensnivå
Magister
Ansökningstid
Börjar: 16.03.2022 kl. 08.00Slutar: 30.03.2022 kl. 15.00
Språk
finska
För att kunna söka till ett magisterprogram måste du ha avlagt lämplig kandidatexamen eller motsvarande utbildning.

Programmet ger dig färdigheter att arbeta med internationella uppdrag som kräver kunskaper om finska och finskugriska språk och kulturer

Magisterprogrammet är avsett för dig som intresserar dig för finska språket, estniska eller ungerska språket och kulturen eller finsk-ugrisk språkforskning. Magisterprogrammet har också en studieinriktning i finska språket och kulturen som är avsedd för internationella studenter.

I magisterprogrammet kan du välja en av följande studieinriktningar: finska språket, estniska språket och kulturen, ungerska språket och kulturen, finsk-ugrisk språkforskning eller finska språket och kulturen (för internationella studenter).

Dessutom erbjuder magisterprogrammet alla studerande vid Helsingfors universitet valfria studiehelheter inom följande områden: urfolksstudier; språk, multimodalitet och interaktion; namnforskning; och facklitteratur.

Med en examen från magisterprogrammet kan du arbeta som ämneslärare, språk- och kulturforskare eller inom medie-, förlags- eller kommunikationsbranschen. Programmet ger dig färdigheter att arbeta med internationella uppdrag som kräver kunskaper om finska och finskugriska språk och kulturer.

Sök till pro­gram­met

Ansökan till utbildningsprogrammet görs via Studieinfo.fi. Ansökningsblanketten är öppen endast under ansökningstiden. Ansökningstiderna varierar från program till program. Du hittar också ansökningskriterierna i Studieinfo.fi.

Läs mer

Observera att undervisningsspråket i programmet är finska. Du kan läsa mer om programmets innehåll på programmets finska sidor.

Ansökningsservicen

Har du frågor om ansökningen till Helsingfors universitet? Ansökningsservicen vid Helsingfors universitet hjälper dig i alla frågor som berör din ansökan.