Kontakt

Nedan kan du bekanta dig med de personer som undervisar och planerar programmet. Mera information om lärarnas forskning och publikationer hittar du via man länkarna.

Om du har frågor angående ansökan, inträdeskrav eller ansökans bilagor, ta kontakt med ansökningsrådgivningen.

Le­da­ren för magister­pro­gram­met

Antti
Kauppinen
professor
Statsvetenskapliga fakulteten
Vetenskapsgren Filosofi

Lä­ra­re och forskare 

Filosofi

TW
Thomas
Wallgren
professor
Avdelningen för filosofi, historia och konstforskning
Vetenskapsgren Filosofi

Valdi
Ingthorsson
universitetslektor
Avdelningen för filosofi, historia och konstforskning
Vetenskapsgren Filosofi

Prak­tisk fi­lo­so­fi

Antti
Kauppinen
professor
Statsvetenskapliga fakulteten
Vetenskapsgren Filosofi

JK
Jaakko
Kuorikoski
biträdande professor, andra skedet
Praktisk filosofi
Vetenskapsgren Filosofi

Michiru
Nagatsu
biträdande professor, andra skedet
Praktisk filosofi
Vetenskapsgren Filosofi, Nationalekonomi

Kristian
Klockars
universitetslektor
Praktisk filosofi
Vetenskapsgren Filosofi

OL
Olli
Loukola
universitetslektor
Praktisk filosofi
Vetenskapsgren Filosofi

CM
Caterina
Marchionni
universitetslektor
Praktisk filosofi
Vetenskapsgren Filosofi, Nationalekonomi, Övriga samhällsvetenskaper

TT
Tuomo
Tiisala
universitetslektor
Praktisk filosofi
Vetenskapsgren Filosofi

Teoretisk filosofi

GS
Gabriel
Sandu
professor
Avdelningen för filosofi, historia och konstforskning
Vetenskapsgren Filosofi

MA
Maria
Aarnio
professor
Avdelningen för filosofi, historia och konstforskning
Vetenskapsgren Filosofi

FP
Filipe
Pereira da Silva
professor
Avdelningen för filosofi, historia och konstforskning
Vetenskapsgren Filosofi

VA
Valtteri
Arstila
universitetsforskare
Avdelningen för filosofi, historia och konstforskning
Vetenskapsgren Filosofi

AC
Alexander
Carruth
universitetsforskare
Avdelningen för filosofi, historia och konstforskning
Vetenskapsgren Filosofi

AK
Anssi
Korhonen
universitetslektor
Avdelningen för filosofi, historia och konstforskning
Vetenskapsgren Filosofi

SK
Simo
Kyllönen
Avdelningen för filosofi, historia och konstforskning
Vetenskapsgren Filosofi, Övriga samhällsvetenskaper, Pedagogik

ML
Markus
Lammenranta
universitetslektor
Avdelningen för filosofi, historia och konstforskning
Vetenskapsgren Filosofi

PP
Paavo
Pylkkänen
universitetslektor
Avdelningen för filosofi, historia och konstforskning
Vetenskapsgren Filosofi

Samuli
Reijula
akademiforskare
Avdelningen för filosofi, historia och konstforskning
Vetenskapsgren Filosofi, Kognitionsvetenskap

Administration

Studentservicen i Kronohagen
Utbildningsplanerare Jaakko Autio
kruununhaka-student@helsinki.fi