Alla utbildningsprogram

Magisterprogrammet i filosofi

Magisterprogrammet i filosofi
Nästa ansökan öppnar våren 2022.
 Omfattning och planerad längd
120 studiepoäng, 2 år
Examensnivå
Magister
Ansökningstid
Nästa ansökan öppnar våren 2022.
Språk
finska, svenska, finska och svenska
För att kunna söka till ett magisterprogram måste du ha avlagt lämplig kandidatexamen eller motsvarande utbildning.

kunskap, verklighet, sinne, mening, sanning, vetenskap, samhälle, handling, värde, rätt och fel

Magisterstudierna i filosofi syftar till att ge systematiska kunskaper om filosofi som ett självständigt vetenskapsområde och om dess specialområden samt fördjupa studentens förmåga till filosofisk analys och argumentation. Vidare ger magisterprogrammet färdigheter att göra en självständig filosofisk bedömning både muntligt och skriftligt. Det finns fyra studieinriktningar i magisterprogrammet: teoretisk filosofi, praktisk filosofi, filosofi (undervisning på svenska) och studielinje för ämneslärare.

Sök till pro­gram­met

Ansökan till utbildningsprogrammet görs via Studieinfo.fi. Ansökningsblanketten är öppen endast under ansökningstiden. Ansökningstiderna varierar från program till program. Du hittar också ansökningskriterierna i Studieinfo.fi.

Ansökningsservicen

Har du frågor om ansökningen till Helsingfors universitet? Ansökningsservicen vid Helsingfors universitet hjälper dig i alla frågor som berör din ansökan.