Alla utbildningsprogram

Magisterprogrammet för samhälle i förändring

Magisterprogrammet för samhälle i förändring
Nästa ansökan öppnar våren 2022.
 Omfattning och planerad längd
180 studiepoäng, 3 år
Examensnivå
Magister
Ansökningstid
Nästa ansökan öppnar våren 2022.
Språk
finska
För att kunna söka till ett magisterprogram måste du ha avlagt lämplig kandidatexamen eller motsvarande utbildning.

Magisterprogrammet i samhället i förändring

Programmet utbildar experter för uppgifter som kräver mångsidig förmåga att ta fram och tillämpa forskningskunskap om samhälleliga förändringar. Samhälleliga handlingsmönster och hanteringen av förändringar behandlas ur u-landsforskningens, den politiska historiens, social- och kulturantropologins och den ekonomiska och sociala historiens perspektiv. I magisterstudierna specialiserar sig studenten på en av dessa discipliner.

Med hjälp av både disciplinsspecifika och gemensamma angreppssätt analyseras samhälleliga omvälvningar och kontinuiteter samt skillnader och likheter på olika håll i världen. Studenterna fördjupar sig i orsakerna till och följderna av lokala, nationella och globala konflikter. Ett centralt perspektiv är fördelningen av makt, rikedom och välfärd i samhället.

Läs mer

Observera att undervisningsspråket i programmet är finska. Du kan läsa mer om programmets innehåll på programmets finska sidor.

Sök till pro­gram­met

Ansökan till utbildningsprogrammet görs via Studieinfo.fi. Ansökningsblanketten är öppen endast under ansökningstiden. Ansökningstiderna varierar från program till program. Du hittar också ansökningskriterierna i Studieinfo.fi.

Ansökningsservicen

Har du frågor om ansökningen till Helsingfors universitet? Ansökningsservicen vid Helsingfors universitet hjälper dig i alla frågor som berör din ansökan.