Alla utbildningsprogram

Magisterprogrammet för ämneslärare i matematik, fysik och kemi

Magisterprogrammet för ämneslärare i matematik, fysik och kemi
Nästa ansökan börjar 16.3.2022
 Omfattning och planerad längd
180 studiepoäng, 3 år
Examensnivå
Magister
Ansökningstid
Börjar: 16.03.2022 kl. 08.00Slutar: 30.03.2022 kl. 15.00
Språk
finska
För att kunna söka till ett magisterprogram måste du ha avlagt lämplig kandidatexamen eller motsvarande utbildning.

Studera till lärare i toppvetenskaplig miljö

I det största och mest mångsidiga centret för matematik och naturvetenskaper i Norden, på Gumtäkts campus, möter spetsforskning utvecklingen av nya undervisningsmetoder i matematik, fysik och kemi. Campuset har en stark erfarenhet av ämneslärarutbildning och är den största utbildaren av ämneslärare i matematik och naturvetenskaper i Finland. Inom magisterprogrammet för lärare finns det tre olika inriktningar: lärare i matematik, lärare i fysik och lärare i kemi.

Sök till pro­gram­met

Ansökan till utbildningsprogrammet görs via Studieinfo.fi. Ansökningsblanketten är öppen endast under ansökningstiden. Ansökningstiderna varierar från program till program. Du hittar också ansökningskriterierna i Studieinfo.fi.

Läs mer

Observera att undervisningsspråket i programmet är finska. Du kan läsa mer om programmets innehåll på programmets finska sidor.

Ansökningsservicen

Har du frågor om ansökningen till Helsingfors universitet? Ansökningsservicen vid Helsingfors universitet hjälper dig i alla frågor som berör din ansökan.