Alla utbildningsprogram

Kandidatprogrammet i logopedi

Kandidatprogrammet i logopedi
Nästa ansökan öppnar våren 2022.
 Omfattning och planerad längd
180 studiepoäng, 3 år
Examensnivå
Kandidat
Ansökningstid
Nästa ansökan öppnar våren 2022.
Språk
finska, svenska

Kandidatprogrammet i logopedi

Har du tänkt på vad talförmågan har för betydelse för en människa? Eller hur kan man hjälpa en människa som använder sin röst mycket i sitt arbete när hans/hennes röst inte fungerar på ett normalt sätt?

Vill du vara med och hjälpa och stöda människor som har problem med språkkunskap, talförmåga eller röst, vill du jobba som professionell inom hälsovård, som talterapeut? En talterapeut kan arbeta både inom den privata sektorn och inom den allmänna sektorn. Talterapeutens jobb är mångsidigt och klienterna kan bestå av människor i olika åldrar. Talterapeuten gör bedömningar och sköter klienter med språk, tal- eller kommunikationsproblem. Behandlingen kan vara lång- eller kortvarig, eller det kan vara fråga om främst uppföljning eller rådgivning. Rehabiliteringen kan pågå i flera år eller endast i några timmar. Talterapeutens arbete är både mångsidigt och intressant.

Läs mer

Observera att undervisningsspråket i programmet är finska. Du kan läsa mer om programmets innehåll på programmets finska sidor.

Sök till pro­gram­met

Ansökan till utbildningsprogrammet görs via Studieinfo.fi. Ansökningsblanketten är öppen endast under ansökningstiden. Ansökningstiderna varierar från program till program. Du hittar också ansökningskriterierna i Studieinfo.fi.

Ansökningsservicen

Har du frågor om ansökningen till Helsingfors universitet? Ansökningsservicen vid Helsingfors universitet hjälper dig i alla frågor som berör din ansökan.