Alla utbildningsprogram

Kandidatprogrammet i livsmedelsvetenskaper

Kandidatprogrammet i livsmedelsvetenskaper
Nästa ansökan öppnar våren 2022.
 Omfattning och planerad längd
180 studiepoäng, 3 år
Examensnivå
Kandidat
Ansökningstid
Nästa ansökan öppnar våren 2022.
Språk
finska, svenska

Livsmedelsbranschen är framtidens mest trendiga arbetsgivare

God mat och näring är en förutsättning för ett gott liv. Maten ska vara säker, näringsrik och god, och produktionen och konsumtionen måste vara hållbara. Ofta måste maten också vara lätt att tillreda och hålla länge. Livsmedelsvetenskap är ett mångvetenskapligt naturvetenskapligt vetenskapsområde som forskar i mat och näring genom att tillämpa kemi, fysik och biologi. Livsmedelsbranschen är en viktig arbetsgivare både i Finland och internationellt och erbjuder mångsidiga arbetsmöjligheter.

Kandidatexamen ger behörighet för studier i magisterprogrammen i livsmedelsvetenskaper, livsmedelsekonomi och konsumtion, human nutrition och matbeteende samt mikrobiologi och mikrobbioteknik.

Sök till pro­gram­met

Ansökan till utbildningsprogrammet görs via Studieinfo.fi. Ansökningsblanketten är öppen endast under ansökningstiden. Ansökningstiderna varierar från program till program. Du hittar också ansökningskriterierna i Studieinfo.fi.

Ansökningsservicen

Har du frågor om ansökningen till Helsingfors universitet? Ansökningsservicen vid Helsingfors universitet hjälper dig i alla frågor som berör din ansökan.