Alla utbildningsprogram

Magisterprogrammet i språklig diversitet och digitala humaniora

Magisterprogrammet i språklig diversitet och digitala humaniora
För mera information se magisterprogrammets engelska webbsidor
För mera information se magisterprogrammets engelska webbsidor
Nästa ansökan börjar 1.12.2021
 Omfattning och planerad längd
120 studiepoäng, 2 år
Examensnivå
Magister
Ansökningstid
Börjar: 01.12.2021 kl. 08.00Slutar: 05.01.2022 kl. 15.00
Språk
finska, svenska, engelska
Tuition fee per year (only non-EU/EEA citizens)
13 000€
För att kunna söka till ett magisterprogram måste du ha avlagt lämplig kandidatexamen eller motsvarande utbildning.

Hur kan alla använda sitt eget språk i framtiden?

Vill du fördjupa din förståelse för språk i allmänhet eller bli expert på språklig mångfald på lokal eller global nivå? Är du intresserad av att lära dig hur människor uppfattar världen och bearbetar information eller hur man skapar artificiella system som kan tala, skriva eller efterlikna mänsklig kognition? Vill du veta hur man använder digitala metoder för att studera aspekter av människans liv, som historia och social utveckling?

Magisterprogrammet i språklig diversitet och digitala humaniora har fem studieinriktningar: 1) allmän språkvetenskap, 2) digital humaniora, 3) fonetik, 4) kognitionsvetenskap och 5) språkteknologi. 

Magisterprogrammet är flerspråkigt. Undervisningen ges på engelska. Man kan också genomföra kurser och lärdomsprov på finska eller svenska (om inte undervisningen förutsätter annat). I det flerspråkiga programmet är de studerande en del av ett internationellt student- och forskarsamfund.

Sök till pro­gram­met

Ansökan till utbildningsprogrammet görs via Studieinfo.fi. Ansökningsblanketten är öppen endast under ansökningstiden. Ansökningstiderna varierar från program till program. Du hittar också ansökningskriterierna i Studieinfo.fi.

Ansökningsservicen

Har du frågor om ansökningen till Helsingfors universitet? Ansökningsservicen vid Helsingfors universitet hjälper dig i alla frågor som berör din ansökan.