Alla utbildningsprogram

Magisterprogrammet i Life Science Informatics

Magisterprogrammet i Life Science Informatics
Nästa ansökan börjar 1.12.2021
 Omfattning och planerad längd
120 studiepoäng, 2 år
Examensnivå
Magister
Ansökningstid
Börjar: 01.12.2021 kl. 08.00Slutar: 05.01.2022 kl. 15.00
Språk
finska, svenska, engelska
Tuition fee per year (only non-EU/EEA citizens)
15 000€
För att kunna söka till ett magisterprogram måste du ha avlagt lämplig kandidatexamen eller motsvarande utbildning.

Hur kan matematik och informatik hjälpa dig att förstå naturen?

Livsvetenskaper (Life Sciences) är ett av de strategiska forskningsområdena vid Helsingfors universitet. Det mångvetenskapliga Life Science Informatics-magisterprogrammet (LSI) sammanför toppforskning och forskningsinfrastrukturer i Helsinki Institute of Life Sciences (HiLIFE). Som student vid programmet får du tillgång till aktiva forskningssamfund på tre campus: Gumtäkt, Vik och Mejlans. Med hjälp av de unika studiemöjligheter som dessa tre campus erbjuder kan du skräddarsy en mycket attraktiv utbildningsprofil.

LSI-programmet riktar sig till studenter med en bakgrund i matematik, datavetenskap och statistik, och också till studenter som har läst dessa ämnen som biämnen i kandidatexamen och haft t.ex. ekologi, evolutionsbiologi eller genetik som huvudämne.

Sök till pro­gram­met

Ansökan till utbildningsprogrammet görs via Studieinfo.fi. Ansökningsblanketten är öppen endast under ansökningstiden. Ansökningstiderna varierar från program till program. Du hittar också ansökningskriterierna i Studieinfo.fi.

Ansökningsservicen

Har du frågor om ansökningen till Helsingfors universitet? Ansökningsservicen vid Helsigfors universitet hjälper dig i alla frågor som berör din ansökan.