Kontakt

Nedan kan du bekanta dig med de personer som undervisar och planerar programmet. Mera information om lärarnas forskning och publikationer hittar du via man länkarna.

Om du har frågor angående ansökan, inträdeskrav eller ansökans bilagor, ta kontakt med ansökningsrådgivningen.

Le­da­ren för kan­di­dat­pro­gram­met

Hanna-Riitta
Kymäläinen
universitetslektor
Avdelningen för lantbruksvetenskaper
Vetenskapsgren Jordbruksvetenskap

Lä­ra­re och forskare

Laura
Alakukku
professor
Avdelningen för lantbruksvetenskaper
Vetenskapsgren Jordbruksvetenskap, Övriga jordbruksvetenskaper

Kari
Elo
universitetslektor
Avdelningen för lantbruksvetenskaper
Vetenskapsgren Djursvetenskap, mjölkproduktlära, Jordbruksbioteknologi

Paula
Elomaa
professor
Avdelningen för lantbruksvetenskaper
Vetenskapsgren Växtbiologi, Genetik, utvecklingsbiologi, fysiologi, Jordbruksbioteknologi

SG
Szabolcs
Galambosi
universitetslektor
Avdelningen för lantbruksvetenskaper
Vetenskapsgren Fysik

JH
Juha
Helenius
professor
St. Michel
Vetenskapsgren Jordbruksvetenskap

IH
Iryna
Herzon
universitetslektor
Avdelningen för lantbruksvetenskaper
Vetenskapsgren Jordbruksvetenskap, Ekologi, evolutionsbiologi, Sociologi, Övriga

TH
Timo
Hytönen
biträdande professor, andra skedet
Avdelningen för lantbruksvetenskaper
Vetenskapsgren Jordbruksbioteknologi, Växtbiologi, Genetik, utvecklingsbiologi, fysiologi, Ekologi, evolutionsbiologi

Nina
Hyytiä
universitetslektor
Avdelningen för ekonomi
Vetenskapsgren Övriga jordbruksvetenskaper, Nationalekonomi

TJ
Tapani
Jokiniemi
direktör
Viks undervisnings- och forskningsgård

Jarmo
Juga
universitetslektor
Avdelningen för lantbruksvetenskaper
Vetenskapsgren Djursvetenskap, mjölkproduktlära

Sanna
Kanerva
universitetslektor
Avdelningen för lantbruksvetenskaper
Vetenskapsgren Jordbruksvetenskap, Miljövetenskap

Tuomo
Kokkonen
universitetslektor
Avdelningen för lantbruksvetenskaper
Vetenskapsgren Djursvetenskap, mjölkproduktlära

JK
Johanna
Kolehmainen
universitetslärare
Avdelningen för lantbruksvetenskaper
Vetenskapsgren Jordbruksvetenskap

HK
Helena
Korpelainen
universitetslektor
Avdelningen för lantbruksvetenskaper
Vetenskapsgren Jordbruksvetenskap, Växtbiologi

Hanna-Riitta
Kymäläinen
universitetslektor
Avdelningen för lantbruksvetenskaper
Vetenskapsgren Jordbruksvetenskap

AL
Antti
Lajunen
biträdande professor
Avdelningen för lantbruksvetenskaper
Vetenskapsgren Jordbruksvetenskap, Övriga jordbruksvetenskaper, Maskin- och produktionsteknik

LL
Leena
Linden
universitetslektor
Avdelningen för lantbruksvetenskaper
Vetenskapsgren Övriga jordbruksvetenskaper

HM
Hannu
Mikkola
Avdelningen för lantbruksvetenskaper
Vetenskapsgren Jordbruksvetenskap, Övriga jordbruksvetenskaper

Pirjo
Mäkelä
professor
Avdelningen för lantbruksvetenskaper
Vetenskapsgren Jordbruksvetenskap, Jordbruksbioteknologi, Övriga jordbruksvetenskaper

PP
Pauliina
Palonen
universitetslektor
Avdelningen för lantbruksvetenskaper
Vetenskapsgren Jordbruksvetenskap

Mari
Pihlatie
professor
Avdelningen för lantbruksvetenskaper
Vetenskapsgren Jordbruksvetenskap, Skogsvetenskap, Miljövetenskap, Fysik

MP
Minna
Pirhonen
professor
Avdelningen för lantbruksvetenskaper
Vetenskapsgren Övriga jordbruksvetenskaper, Växtbiologi, mikrobiologi, virologi, Genetik, utvecklingsbiologi, fysiologi

Minna
Rajamäki
Vetenskapsgren Växtbiologi, mikrobiologi, virologi

Leena
Rantamäki-Lahtinen
universitetslektor
Avdelningen för ekonomi
Vetenskapsgren Övriga jordbruksvetenskaper

AS
Asko
Simojoki
universitetslektor
Avdelningen för lantbruksvetenskaper
Vetenskapsgren Jordbruksvetenskap, Övriga jordbruksvetenskaper, Miljövetenskap

TS
Timo
Sipiläinen
professor
Avdelningen för ekonomi
Vetenskapsgren Jordbruksvetenskap, Företagsekonomi, Nationalekonomi

Fred
Stoddard
universitetslektor
Avdelningen för lantbruksvetenskaper
Vetenskapsgren Jordbruksvetenskap, Jordbruksbioteknologi, Livsmedelsvetenskap, Övriga jordbruksvetenskaper

John
Sumelius
professor
Avdelningen för ekonomi
Vetenskapsgren Företagsekonomi, Jordbruksvetenskap, Globala utvecklingsstudier

Priit
Tammeorg
universitetslektor
Avdelningen för lantbruksvetenskaper
Vetenskapsgren Jordbruksvetenskap

Teemu
Teeri
professor
Avdelningen för lantbruksvetenskaper
Vetenskapsgren Växtbiologi, mikrobiologi, virologi, Genetik, utvecklingsbiologi, fysiologi, Jordbruksbioteknologi, Biokemi, cell- och molekylärbiologi

Pekka
Uimari
professor
Avdelningen för lantbruksvetenskaper
Vetenskapsgren Djursvetenskap, mjölkproduktlära, Jordbruksvetenskap

JV
Jarmo
Valaja
professor
Avdelningen för lantbruksvetenskaper
Vetenskapsgren Jordbruksvetenskap

JV
Jari
Valkonen
professor
Avdelningen för lantbruksvetenskaper
Vetenskapsgren Övriga jordbruksvetenskaper, Jordbruksbioteknologi

AV
Aila
Vanhatalo
professor
Avdelningen för lantbruksvetenskaper
Vetenskapsgren Djursvetenskap, mjölkproduktlära

Salla
Venäläinen
universitetslektor
Avdelningen för lantbruksvetenskaper
Vetenskapsgren Miljövetenskap, Jordbruksvetenskap