Alla utbildningsprogram

Kandidatprogrammet i lantbruksvetenskaper

Kandidatprogrammet i lantbruksvetenskaper
Nästa ansökan öppnar våren 2022.
 Omfattning och planerad längd
180 studiepoäng, 3 år
Examensnivå
Kandidat
Ansökningstid
Nästa ansökan öppnar våren 2022.
Språk
finska, finska och svenska

Vill du lära dig att tillämpa ny kunskap och teknik inom området hållbar växtproduktion och husdjursproduktion?

Vill du förstå hur bioteknik och automation kan utnyttjas i mat- och energiproduktion? Hitta en egen specialitet i kandidatprogrammet i lantbruksvetenskaper och bli expert på något av programmets viktiga områden! Lantbruksvetenskap tillämpar biologi, kemi, fysik och ekonomi inom mat- och energiproduktion som kommer att vara en av våra största utmaningar både nationellt och globalt. I framtiden kommer den ekologiskt och ekonomiskt hållbara matproduktionen, bioekonomin och användningen av biomassa från åker- och trädgårdsodling att basera sig på forskning.

Det finns fem studieinriktningar i kandidatprogrammet i lantbruksvetenskaper: växtproduktionsvetenskaper, husdjursvetenskap, lantbruksekonomi, agroteknologi samt mark- och miljövetenskap.

Sök till pro­gram­met

Ansökan till utbildningsprogrammet görs via Studieinfo.fi. Ansökningsblanketten är öppen endast under ansökningstiden. Ansökningstiderna varierar från program till program. Du hittar också ansökningskriterierna i Studieinfo.fi.

Ansökningsservicen

Har du frågor om ansökningen till Helsingfors universitet? Ansökningsservicen vid Helsingfors universitet hjälper dig i alla frågor som berör din ansökan.