Alla utbildningsprogram

Kandidatprogrammet i konstforskning

Kandidatprogrammet i konstforskning
Nästa ansökan börjar 17.3.2021
 Omfattning och planerad längd
180 studiepoäng, 3 år
Examensnivå
Kandidat
Ansökningstid
Nästa ansökan börjar 17.3.2021
Språk
finska

Programmet skapar en grund både för arbete i konst- och kulturlivet och för en karriär som forskare

Kandidatprogrammet i konstforskning erbjuder en unik möjlighet att studera film- och televisionsforskning, estetik, musikvetenskap, teatervetenskap och allmän litteraturvetenskap. En examen från programmet ger dig grundläggande färdigheter i kritisk och kreativ granskning av konst och konstens sociala dimensioner och för vetenskapligt arbete. Programmet skapar en grund både för arbete i konst- och kulturlivet och för en karriär som forskare. Du kan också specialisera dig för att bli lärare i modersmålet (finska) och litteratur. Studierna täcker konstarternas historia och förhållande till samhället och till kulturföreteelser, konstförvaltning och marknadsföring, konstforskningens olika infallsvinklar, strömningar och idéhistoria, analys- och tolkningsmetoder, vardaglig och populärkultur samt kommunikationsfärdigheter i synnerhet i förhållande till centrala frågor i konstlivet.

Läs mer

Observera att undervisningsspråket i programmet är finska. Du kan läsa mer om programmets innehåll på programmets finska sidor.

Sök till pro­gram­met

Ansökan till utbildningsprogrammet görs via Studieinfo.fi. Ansökningsblanketten är öppen endast under ansökningstiden. Ansökningstiderna varierar från program till program. Du hittar också ansökningskriterierna i Studieinfo.fi.

Ansökningsservicen

Har du frågor om ansökningen till Helsingfors universitet? Ansökningsservicen vid Helsingfors universitet hjälper dig i alla frågor som berör din ansökan.