Alla utbildningsprogram

Kandidatprogrammet i konstforskning

Kandidatprogrammet i konstforskning
Nästa ansökan börjar 16.3.2022
 Omfattning och planerad längd
180 studiepoäng, 3 år
Examensnivå
Kandidat
Ansökningstid
Börjar: 16.03.2022 kl. 08.00Slutar: 30.03.2022 kl. 15.00
Språk
finska
Teaching language
Suomi

Programmet skapar en grund både för arbete i konst- och kulturlivet och för en karriär som forskare

Kandidatprogrammet i konstforskning erbjuder en unik möjlighet att studera film- och televisionsforskning, estetik, musikvetenskap, teatervetenskap och allmän litteraturvetenskap. En examen från programmet ger dig grundläggande färdigheter i kritisk och kreativ granskning av konst och konstens sociala dimensioner och för vetenskapligt arbete. Programmet skapar en grund både för arbete i konst- och kulturlivet och för en karriär som forskare. Du kan också specialisera dig för att bli lärare i modersmålet (finska) och litteratur. Studierna täcker konstarternas historia och förhållande till samhället och till kulturföreteelser, konstförvaltning och marknadsföring, konstforskningens olika infallsvinklar, strömningar och idéhistoria, analys- och tolkningsmetoder, vardaglig och populärkultur samt kommunikationsfärdigheter i synnerhet i förhållande till centrala frågor i konstlivet.

Sök till pro­gram­met

Ansökan till utbildningsprogrammet görs via Studieinfo.fi. Ansökningsblanketten är öppen endast under ansökningstiden. Ansökningstiderna varierar från program till program. Du hittar också ansökningskriterierna i Studieinfo.fi.

Läs mer

Observera att undervisningsspråket i programmet är finska. Du kan läsa mer om programmets innehåll på programmets finska sidor.

Beställ en presentation av Helsingfors universitet för ditt gymnasium

Vill du höra mer om hur det är att studera vid Helsingfors universitet direkt från våra studerande? Beställ en presentation så får du en skräddarsydd presentation av Helsingfors universitet och 1-2 av våra utbildningsprogram.

Ansökningsservicen

Har du frågor om ansökningen till Helsingfors universitet? Ansökningsservicen vid Helsingfors universitet hjälper dig i alla frågor som berör din ansökan.