Kontakt

Nedan kan du bekanta dig med de personer som undervisar och planerar programmet. Mera information om lärarnas forskning och publikationer hittar du via man länkarna.

Om du har frågor angående ansökan, inträdeskrav eller ansökans bilagor, ta kontakt med ansökningsrådgivningen.

Le­da­ren för kan­di­dat­pro­gram­met

Mikko
Oivanen
professor
Avdelningen för kemi
Vetenskapsgren Kemi

 

Lä­ra­re och forskare 

IK
Ilkka
Kilpeläinen
professor
Avdelningen för kemi
Vetenskapsgren Kemi

TK
Tapio
Kotiaho
professor
Avdelningen för farmaceutisk kemi och teknologi
Vetenskapsgren Farmaci, Kemi

GL
Gareth
Law
professor
Avdelningen för kemi
Vetenskapsgren Kemi

Mikko
Ritala
professor
Avdelningen för kemi
Vetenskapsgren Kemi

Dage
Sundholm
professor
Avdelningen för kemi
Vetenskapsgren Kemi

MV
Markku
Vainio
biträdande professor, andra skedet
Avdelningen för kemi
Vetenskapsgren Kemi, Fysik

 

FE
Filip
Ekholm
universitetslektor
Avdelningen för kemi

KH
Kari
Hartonen
universitetslektor
Avdelningen för kemi
Vetenskapsgren Kemi

PH
Petri
Heinonen
universitetslektor
Avdelningen för kemi
Vetenskapsgren Kemi

SH
Sami
Hietala
universitetslektor
Avdelningen för kemi
Vetenskapsgren Kemi

MJ
Mikael
Johansson
Avdelningen för kemi
Vetenskapsgren Kemi

JI
Jarkko
Ihanus
universitetslektor
Avdelningen för kemi
Vetenskapsgren Kemi

LK
Leena
Kaisalo
universitetslärare
Avdelningen för kemi
Vetenskapsgren Kemi

MK
Marianna
Kemell
universitetslektor
Avdelningen för kemi
Vetenskapsgren Kemi, Nanoteknologi, Materialteknik

Alistair
King
universitetsforskare
Avdelningen för kemi
Vetenskapsgren Kemi

KK
Kjell
Knapas
universitetslärare
Avdelningen för kemi
Vetenskapsgren Kemi

RK
Risto
Koivula
universitetsforskare
Avdelningen för kemi
Vetenskapsgren Kemi

Theo
Kurten
professor
Avdelningen för kemi
Vetenskapsgren Kemi, Fysik, Miljövetenskap

Markus
Metsälä
universitetslektor
Avdelningen för kemi
Vetenskapsgren Kemi

MN
Martin
Nieger
universitetslektor
Avdelningen för kemi
Vetenskapsgren Kemi

MP
Mika
Polamo
universitetslektor
Avdelningen för kemi
Vetenskapsgren Kemi

ST
Stefan
Taubert
universitetslektor
Avdelningen för kemi
Vetenskapsgren Kemi