Alla utbildningsprogram

Kandidatprogrammet i kemi

Kandidatprogrammet i kemi
Nästa ansökan öppnar våren 2022.
 Omfattning och planerad längd
180 studiepoäng, 3 år
Examensnivå
Kandidat
Ansökningstid
Nästa ansökan öppnar våren 2022.
Språk
finska, finska och svenska

Det krävs kemi för att lösa de stora frågorna i världen

Om man vill ta fram nya material, forska i olika ämnens egenskaper, utveckla framställningsmetoder, separera och identifiera ämnen, eller använda reningsmetoder och kvalitetskontroll, då behöver man kemister. Kemiindustrin är en av Finlands viktigaste industrier. Kunskaper i kemi krävs i många olika sammanhang, t.ex. när det gäller att utveckla allt från läkemedel, solceller, miljöforskning och biomaterial, till material som används inom mikroelektronik.

När du har avlagt kandidatexamen kan du fortsätta dina studier vid magisterprogrammet i kemi och molekylära vetenskaper, materialforskning, atmosfärvetenskaper eller teoretiska och beräkningsmetoder. Alternativt kan du söka t.ex. till ämneslärarutbildning vid magisterprogrammet för ämneslärare i matematik, fysik och kemi, det internationella magisterprogrammet Advanced Spectroscopy in Chemistry eller andra magisterprogram.

Sök till pro­gram­met

Ansökan till utbildningsprogrammet görs via Studieinfo.fi. Ansökningsblanketten är öppen endast under ansökningstiden. Ansökningstiderna varierar från program till program. Du hittar också ansökningskriterierna i Studieinfo.fi.

Ansökningsservicen

Har du frågor om ansökningen till Helsingfors universitet? Ansökningsservicen vid Helsingfors universitet hjälper dig i alla frågor som berör din ansökan.