Kontakt

Nedan kan du bekanta dig med de personer som undervisar och planerar programmet. Mera information om lärarnas forskning och publikationer hittar du via man länkarna.

Om du har frågor angående ansökan, inträdeskrav eller ansökans bilagor, ta kontakt med ansökningsrådgivningen.

Le­da­ren för kan­di­dat­pro­gram­met

AI
Antti
Iivanainen
professor
Avdelningen för veterinärmedicinska biovetenskaper
Vetenskapsgren Veterinärvetenskap

ledaren för licenciatprogrammet

Riikka
Keto-Timonen
universitetslektor
Avdelningen för livsmedelshygien och miljöhälsa
Vetenskapsgren Veterinärvetenskap

 

lärare & forskare

Thomas
Grönthal
klinisk lärare
Avdelningen för klinisk häst- och smådjursmedicin
Vetenskapsgren Veterinärvetenskap

Eeva
Mustonen
klinisk lärare
Avdelningen för klinisk produktionsdjursmedicin
Vetenskapsgren Veterinärvetenskap

Annamari
Heikinheimo
biträdande professor
Avdelningen för livsmedelshygien och miljöhälsa
Vetenskapsgren Veterinärvetenskap

Stefan
Björkman
klinisk lärare
Avdelningen för klinisk produktionsdjursmedicin
Vetenskapsgren Veterinärvetenskap

Mikael
Niku
universitetslektor
Avdelningen för veterinärmedicinska biovetenskaper
Vetenskapsgren Genetik, utvecklingsbiologi, fysiologi, Biokemi, cell- och molekylärbiologi, Veterinärvetenskap, Mikrobiologi och virologi

Riikka
Laukkanen-Ninios
universitetslektor
Avdelningen för livsmedelshygien och miljöhälsa
Vetenskapsgren Veterinärvetenskap

Antti
Sukura
professor
Avdelningen för veterinärmedicinska biovetenskaper
Vetenskapsgren Veterinärvetenskap

Katarina
Eskola
klinisk veterinär under specialistutbild
Avdelningen för klinisk häst- och smådjursmedicin
Vetenskapsgren Veterinärvetenskap

Laura
Hänninen
klinisk lärare
Avdelningen för klinisk produktionsdjursmedicin
Vetenskapsgren Veterinärvetenskap, Naturvetenskaper