Alla utbildningsprogram

Undervisningsprogrammet i veterinärmedicin

Undervisningsprogrammet i veterinärmedicin
Nästa ansökan öppnar våren 2022.
 Omfattning och planerad längd
180 + 180 studiepoäng, 3 + 3 år
Examensnivå
Kandidat + licentiat
Ansökningstid
Nästa ansökan öppnar våren 2022.
Språk
finska, svenska

Studier i veterinärmedicin och viktiga ämnesområden för veterinärsarbete

One Health-principen (gemensam hälsa) är starkt närvarande genom hela studietiden: djurens, människornas och miljöns hälsa påverkar varandra och veterinärerna spelar en viktig roll i denna helhet. Det sexåriga utbildningsprogrammet i veterinärmedicin erbjuder både en mångsidig veterinärmedicinsk-biologisk grundutbildning (kandidatprogrammet i veterinärmedicin) och en examen som leder till yrket veterinär (utbildningsprogrammet i veterinärmedicin). Utbildningen öppnar vägen för många olika karriärer för dem som är intresserade av både djurs och människors hälsa.

Den största delen av studierna i kandidatprogrammet i veterinärmedicin är gemensamma för alla och programmet har inga studielinjer.

Sök till pro­gram­met

Ansökan till utbildningsprogrammet görs via Studieinfo.fi. Ansökningsblanketten är öppen endast under ansökningstiden. Ansökningstiderna varierar från program till program. Du hittar också ansökningskriterierna i Studieinfo.fi.

Ansökningsservicen

Har du frågor om ansökningen till Helsingfors universitet? Ansökningsservicen vid Helsingfors universitet hjälper dig i alla frågor som berör din ansökan.