Forskning

Universitetsundervisningen baserar sig alltid på senaste forskning. Kandidatprogrammets undervisning och forskningen i ämnet anknyter till aktuella och viktiga frågor, t.ex. ekosystemens verksamhet, cirkulationen av ämnen, sambandet mellan atmosfären samt jord- och vattenekosystemen och miljöpolitik och –ekonomi.