Kontakt

Nedan kan du bekanta dig med de personer som undervisar och planerar programmet. Mera information om lärarnas forskning och publikationer hittar du via man länkarna.

Om du har frågor angående ansökan, inträdeskrav eller ansökans bilagor, ta kontakt med ansökningsrådgivningen.

Le­da­ren för kan­di­dat­pro­gram­met

Antti
Lahelma
universitetslektor
Avdelningen för kulturer
Vetenskapsgren Historia och arkeologi

Lä­ra­re och forskare 

SA
Susanna
Aaltonen
Vetenskapsgren Bildkonst och formgivning, Övriga humanistiska vetenskaper, Historia och arkeologi

Tiina
Airaksinen
universitetslektor
Avdelningen för kulturer
Vetenskapsgren Historia och arkeologi, Övriga humanistiska vetenskaper, Statsvetenskap, Pedagogik

LA
Lotta
Aunio
universitetslektor
Avdelningen för språk
Vetenskapsgren Språkvetenskaper, Övriga humanistiska vetenskaper, Litteraturforskning

Alexandra
Bergholm
universitetslektor
Avdelningen för kulturer
Vetenskapsgren Övriga humanistiska vetenskaper, Teologi

Ari
Helo
Vetenskapsgren Historia och arkeologi

AK
Anu
Korhonen
professor
Avdelningen för kulturer
Vetenskapsgren Övriga humanistiska vetenskaper

Elina
Räsänen
Avdelningen för kulturer
Vetenskapsgren Bildkonst och formgivning, Historia och arkeologi

KS
Kirsi
Saarikangas
professor
Avdelningen för kulturer
Vetenskapsgren Bildkonst och formgivning, Historia och arkeologi, Övriga humanistiska vetenskaper

Kirsti
Salmi-Niklander
universitetslektor
Avdelningen för kulturer
Vetenskapsgren Övriga humanistiska vetenskaper

LT
Lotte
Tarkka
professor
Avdelningen för kulturer
Vetenskapsgren Övriga humanistiska vetenskaper

Riikka
Tuori
universitetslektor
Avdelningen för kulturer
Vetenskapsgren Litteraturforskning, Språkvetenskaper, Historia och arkeologi