Alla utbildningsprogram

Kandidatprogrammet i kulturforskning

Kandidatprogrammet i kulturforskning
Nästa ansökan öppnar våren 2022.
 Omfattning och planerad längd
180 studiepoäng, 3 år
Examensnivå
Kandidat
Ansökningstid
Nästa ansökan öppnar våren 2022.
Språk
finska, svenska

Lär dig att tolka olika kulturföreteelser och deras mångformade uttryck

Kandidatprogrammet i kulturforskning omfattar kulturernas globala, regionala och lokala mångfald och historiska kontinuitet. Du kan efter eget intresse studera olika aspekter av kulturmöten, växelverkan mellan kultur och samhälle, religiösa fenomen och traditionsöverföring. Man kan t.ex. inrikta sig på människors vardag, materiell och visuell kultur eller miljö som formats av människor och olika lager i den miljön. Studierna behandlar kultur som ett uttryck för individers, gruppers och samhällens verksamhet och växelverkan, och de materiella och immateriella företeelser som denna verksamhet och växelverkan ger upphov till. Programmet består av åtta studieinriktningar som är: arkeologi, etnologi, folkloristik, konsthistoria, religionsvetenskap, Asienforskning, Mellanöstern- och islamstudier, religion- och kulturforskning och antikens kultur som en valbar studiehelhet.

Sök till pro­gram­met

Ansökan till utbildningsprogrammet görs via Studieinfo.fi. Ansökningsblanketten är öppen endast under ansökningstiden. Ansökningstiderna varierar från program till program. Du hittar också ansökningskriterierna i Studieinfo.fi.

Ansökningsservicen

Har du frågor om ansökningen till Helsingfors universitet? Ansökningsservicen vid Helsingfors universitet hjälper dig i alla frågor som berör din ansökan.